Als u gaat slopen, moet u een sloopmelding indienen. Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Beschrijving

Let op!

Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Als u een gebouw of woning deels of geheel gaat slopen, dient u een sloopmelding in. Dit is bedoeld om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen.

Gaat het om een monument, een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht of een gebouw dat beschermd is in het omgevingsplan ? Dan gelden er extra voorwaarden.

Als de sloop slecht is voor beschermde planten- en diersoorten, dan moet u een ontheffing bij de provincie aanvragen.

U doet een sloopmelding als:

  • u meer dan 10 m3 sloopafval heeft
  • u asbest gaat verwijderen, klik hier

U dient een aanvraag voor een omgevingsvergunning in als:

  • u deels of geheel een gebouw wil slopen dat in een beschermd stads- of dorpsgezicht staat
  • u een monument (of delen er van) wil slopen

Via het omgevingsloket kunt u een vergunningencheck doen. Mocht daaruit blijken dat u een omgevingsvergunning nodig heeft of een melding moet doen of informatie moet delen, dan kunt u via hetzelfde loket deze aanvragen of indienen.

Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan wordt u geadviseerd via dit omgevingsloket eerst een conceptverzoek in te dienen, alvorens een definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) via 013-2060100.

De gemeente beslist binnen 6 maanden over uw vergunningaanvraag. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Doe een sloopmelding minimaal 4 weken voor de start van het slopen. Soms kunt u de melding 5 werkdagen van tevoren doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan.

De vergunningencheck en een melding doen kost niets.

Aan de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning of conceptverzoek zijn leges verbonden. De actuele leges zijn te vinden op https://lokaleregelgeving.overheid.nl (zoekterm leges Oosterhout).