Geluidsapparatuur op straat gebruiken mag alleen als omwonenden daar geen last van hebben. U moet dit bewijzen met een geluidsonderzoek.

Beschrijving

Als u geluidsapparatuur op straat wilt gebruiken, dan mogen omwonenden daar geen last van hebben.

Om te bewijzen dat u aan de normen zult voldoen, moet u een geluidsonderzoek laten uitvoeren. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die dit voor u kunnen doen. U moet laten onderzoeken hoeveel van uw geluid hoorbaar is aan de gevels van omliggende gebouwen met een woonfunctie. Dit zijn bijvoorbeeld woningen, verpleeghuizen, woonboten, enzovoort.

Het rapport van het geluidsonderzoek moet u aan de gemeente doorgeven via het Omgevingsloket. Dit moet minimaal 4 weken voordat u de geluidsapparatuur gaat gebruiken.

U kunt uw geluidsonderzoek indienen bij het omgevingsloket.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) via 013-2060100.

U moet het rapport van het geluidsonderzoek indienen minimaal vier weken voordat u de geluidsapparatuur in gebruik neemt.

Aan de behandeling van de aanvraag zijn leges verbonden. De actuele leges zijn te vinden op https://lokaleregelgeving.overheid.nl (zoekterm leges Oosterhout).