Als u een geregistreerd partnerschap heeft, kunt u dit omzetten in een huwelijk. U gaat hiervoor samen naar de gemeente.

Beschrijving

Let op!

Indien u beiden niet in Nederland woont en u en/of uw partner de Nederlandse nationaliteit bezit, dan dient u de omzetting te laten geschieden in de gemeente 's-Gravenhage.

U kunt een geregistreerd partnerschap veranderen in een huwelijk. U moet dan naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar maakt een akte van omzetting. De omzetting komt in het register van huwelijken.

Overigens is het sinds maart 2009 niet meer mogelijk om de omgekeerde weg te volgen, zijnde het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap.

Wat is het?

Wanneer u een geregistreerd partnerschap verandert in een huwelijk, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van omzetting. De omzettingsakte is het bewijs van het huwelijk. Op dezelfde datum is de tot dan toe geldige partnerschapsregistratie niet meer van kracht.

Door omzetting wijzigt niets in de familierechtelijke betrekkingen met kinderen die zijn geboren vóór de omzetting. Voor eventuele gevolgen van de omzetting voor het vermogensrecht verwijzen wij u naar een notaris.

U heeft een geregistreerd partnerschap.

Omzetting dient te geschieden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in een gemeente naar keuze. Vooraf moet u een afspraak maken. U moet een geldig identiteitsbewijs meebrengen naar het gemeentehuis. U dient in gezelschap van uw geregistreerd partner te verschijnen en in elkaars bijzijn de akte te ondertekenen.

Indien de partners een ceremonie (bijvoorbeeld in de trouwzaal) wensen, zijn hierbij geen getuigen nodig. Zij mogen er wel bij zijn, maar ondertekenen de akte niet.

De proceduretijd voor het omzetten van het partnerschap naar een huwelijk verschilt. Er geldt geen vaste termijn. Het hangt af van de datum waarop u de akte heeft ondertekend. Dit kan heel snel. Gaat u het vieren met een bruiloft? Dan heeft u meer tijd nodig.

Wilt u een ceremonie? Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. De kosten zijn hetzelfde als bij een huwelijk. Een trouwboekje in een aangepaste vorm is mogelijk.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de unit Burgerzaken via 140162.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.