Beschrijving

Goede gezondheid en een gezonde opvoeding zijn belangrijk voor u en uw kind. De gemeente helpt u daarbij. U kunt uitleg, advies en deskundige hulp krijgen.

Ga met vragen over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van uw kinderen naar de GGD of het Sociaal team. Zij kunnen u ook doorverwijzen als u specialistische hulp nodig heeft.