Beschrijving

Iedereen die rijexamen doet bij het CBR moet een Verklaring van geschiktheid hebben. Een Verklaring van geschiktheid wordt aangevraagd door het insturen van een formulier Eigen verklaring naar het CBR. Dat is een formulier met vragen over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid.
Het formulier is te koop bij het CBR en op het gemeentehuis. Voor de rijbewijzen C, D, CE en DE moet dit een Eigen verklaring zijn met een ingevuld Geneeskundig Verslag.

Voor aanvragers van 75 jaar en ouder blijft de al bekende Eigen verklaring met Geneeskundig verslag gewoon bestaan. Aangezien daar vrijwel geen beroepschauffeurs bij zitten mogen zij deze Eigen verklaring ook gebruiken als zij tevens de categorieën C, D, CE en/of DE aanvragen.

Onderzoek door een arts

Als u één of meer vragen op de Eigen verklaring met 'ja' beantwoordt, is onderzoek door een arts nodig. Deze arts moet dan een aantekening op de Eigen verklaring zetten. Bij bepaalde medische aandoeningen kan het CBR naast de aantekening van een arts ook vragen om een onderzoek door een medisch specialist, zoals een oogarts of neuroloog. Op de Eigen verklaring CDE staat vermeld dat het Geneeskundig verslag moet worden ingevuld door een arts van een arbodienst. Aanvragers mogen zelf een arts uitzoeken en kunnen gecertificeerde arbodiensten vinden op het internet.
Uit de aantekening van de arts op de Eigen verklaring of het onderzoek van de specialist zal vaak blijken dat u geschikt bent voor het besturen van motorrijtuigen. In een enkel geval worden aanvullende voorwaarden of beperkingen opgelegd.

Aanvragen

Een aantal producten kunt u op verschillende manieren bij de gemeente Oosterhout aanvragen. Persoonlijk aan de balie met een geldig legitimatiebewijs, een schriftelijk verzoek of email voorzien van een handtekening en een  geldig legitimatiebewijs of via het digitale loket met uw DigiD.
Als u ervoor kiest om via DigiD een product aan te vragen, kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode.
U gaat hierbij een transactie met de overheid aan. Na het invullen van het electronisch  formulier (uw naam/adres/woonplaats/BSN zijn al ingevuld) ontvangt u altijd  een bevestiging van uw aanvraag/bestelling van een product via email. Een product dat via DigiD is aangevraagd wordt binnen 4 werkdagen aan u toe gezonden. De (eventuele) betaling verloopt tijdens uw aanvraag via DigiD door middel van creditcard of iDEAL. Klik hier voor meer informatie over DigiD,  het digitaal aanvragen en betalen via DigiD.

Vul de Eigen verklaring online in op Mijn CBR. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

 

U kunt ook een papieren versie van het formulier Eigen Verklaring kopen:

• Onder het kopje formulier. U logt via de link in met uw DigiD-code

• Bij een aantal locaties van het CBR

• Telefonisch bij de klantenservice van het CBR via telefoonnummer 088-2277700

Daarna stuurt u de ingevulde papieren per post naar het CBR. 

Op de webpagina 'CBR - Vul een Eigen verklaring in' staat meer informatie

 

Het formulier 'Eigen verklaring' kost € 41,00 (tarief 2023) U betaalt dit bij de aanvraag.