Beschrijving

De gemeente Oosterhout heeft geen gemeentelijke begraafplaats. Gedenkpark Leijsenakkers is een bijzondere begraafplaats die fungeert als algemene begraafplaats voor de gemeente. Ook kent de stad enkele begraafplaatsen die in kerkelijk beheer zijn.

 

Op sommige delen van gedenkpark Leijsenakkers bestaat de mogelijkheid om maximaal twee overledenen in één graf te begraven. De rechthebbende van het graf beslist wie hierin  worden bijgezet. Bij overlijden van de rechthebbende moet binnen één jaar het recht op het graf worden overgeschreven. Meestal is dat aan een erfgenaam of familielid.

 

De begraafplaats kent twee soorten graven:
- Een algemeen graf, dat wordt uitgegeven voor de duur van 10 jaar. Verlenging is niet mogelijk;
- Een particulier graf, dat wordt uitgegeven voor een periode van 20 tot 100 jaar en na afloop van deze periode kan worden verlengd. Meer info over de mogelijkheden op www. leijsenakkers.nl.

Maakt u geen gebruik van de mogelijkheid van verlenging, dan kan het graf na afloop van de afgesproken periode worden geruimd. Het ruimen van een graf geschiedt op last van de houder van de begraafplaats. Dit gebeurt niet eerder dan tien jaar nadat in het graf het laatste lijk is geplaatst en indien het een particulier graf betreft met toestemming van de rechthebbende op het graf. Ruiming van een graf kan eveneens geschieden op eigen verzoek.

 

Het recht op een particulier graf vervalt, als het niet tijdig wordt verlengd of als wordt verzuimd het graf over te schrijven op naam van een nieuwe rechthebbende. De rechthebbende kan ook vrijwillig afstand doen van het recht op een particulier graf.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Stichting Gedenkpark Leijsenakkers, die gevestigd is aan de Veerseweg 42, 4901 ZE Oosterhout. Telefoon 0162-455117.