Beschrijving

Oosterhout heeft zowel een algemene begraafplaats, als begraafplaatsen die in beheer zijn bij kerken. Met betrekking tot de begraafplaats "Leijsenakkers" kan worden vermeld dat aldaar in een particulier graf maximaal 2 overledenen kunnen worden begraven. De rechthebbende van het graf beslist wie hierin mogen worden bijgezet. Bij overlijden van de rechthebbende moet binnen één jaar het recht op het graf worden overgeschreven. Meestal is dat een erfgenaam of familielid.

De begraafplaats kent twee soorten graven, namelijk:
- Een algemeen graf voor de duur van 10 jaar, verlenging is niet mogelijk;
- Een particulier graf voor de periode van 20, 25, 30 of 40 jaar; na deze periode is het mogelijk om het grafrecht telkens met een periode van 5, 10 of 20 jaar te verlengen. Maakt u van deze optie geen gebruik, dan kan het graf 10 jaar na de laatste bijzetting worden geruimd. De eigenaar van het graf wordt voor de daadwerkelijke ruiming ingelicht door de administratie van de begraafplaats. Ruiming van een graf kan eveneens geschieden op eigen verzoek.

Het recht op een particulier graf kan vervallen, als vergeten wordt het graf over te schrijven op naam van een nieuwe rechthebbende of als vergeten wordt het recht tijdig te verlengen. De rechthebbende kan ook vrijwillig afstand doen van het recht op een particulier graf.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de administratie van de Stichting Begraafplaatsen Oosterhout, die is gevestigd aan het adres Veerseweg 42, 4901 ZE Oosterhout. Telefoon 0162-455117