Als u grondwater of oppervlaktewater gebruikt, dan moet u dit melden. In sommige gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De melding en het doen van een aanvraag doet u via het omgevingsloket.

Beschrijving

Als u grondwater of oppervlaktewater wilt gebruiken, dan moet u dit vooraf melden. In sommige gevallen moet er zelfs een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dit kan zijn bij het rijk, het waterschap, de provincie of de gemeente.

Oppervlaktewater is onder andere slootwater, rivierwater, kanaalwater, zeewater en water uit een meer.

 

Via het omgevingsloket kunt u een vergunningencheck doen. Mocht daaruit blijken dat u een omgevingsvergunning nodig heeft of een melding moet doen of informatie moet delen, dan kunt u via hetzelfde loket deze aanvragen of indienen. Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan wordt u geadviseerd via dit omgevingsloket eerst een conceptverzoek in te dienen, alvorens een definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de vakgroep water van de gemeente Oosterhout, via 14 0162 of via het contactformulier.

Een melding doet u minimaal 4 weken voordat u met een activiteit begint.

Bij een vergunning krijgt u de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd met 6 weken.

De vergunningencheck is gratis.

Aan de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning of conceptverzoek zijn leges verbonden. De actuele leges zijn te vinden op https://lokaleregelgeving.overheid.nl (zoekterm leges Oosterhout).

Voor de kosten van een vergunning van rijk, provincie of waterschap zult u zich tot die instanties moeten richten.