Wilt u beginnen met een bouwproject en moet hiervoor een omgevingsplan gewijzigd worden of moet er medewerking worden verleend via een Buitenplanse omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit (BOPA)?

Dan sluit u hiervoor meestal eerst een anterieure overeenkomst met de gemeente af.

Beschrijving

Soms moet een omgevingsplan gewijzigd worden voor een bouwproject of moet er met een Omgevingsvergunning worden afgeweken van het omgevingsplan. Het is dan voor de gemeente belangrijk om zeker te weten of het bouwproject financieel haalbaar is.

Onder de Omgevingswet is de gemeente verplicht om de kosten te verhalen op de initiatiefnemer. Daarom kunt u als bouwbedrijf, projectontwikkelaar, woningbouwcoöperatie of particulier een anterieure overeenkomst aangaan met de gemeente. Hierin staan afspraken over kosten, bouwprogramma, nadeelcompensatie en het bouwrijp maken van de grond. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over riolering, wegen en verlichting.

In de overeenkomst staat wat de gemeente doet en wat u moet betalen aan de gemeente.

Als u een anterieure overeenkomst met de gemeente wilt afsluiten, moeten de gemeente akkoord gaan met uw project. Hiervoor vraagt u een conceptverzoek aan. Klik hier voor meer informatie over hoe dat in zijn werk gaat.

Voordat u in aanmerking komt voor een anterieure overeenkomst, moet de gemeente instemmen met uw project. Dit vraagt u aan middels het indienen van een conceptverzoek via het omgevingsloket. Klik hier voor meer informatie over het indienen van een conceptverzoek.

Voor vragen over een anterieure overeenkomst kunt u contact opnemen met de vakgroep Grondzaken van de gemeente Oosterhout, via 14 0162 of via het contactformulier.

Voor vragen over het indienen van een conceptverzoek met het team VTH van de gemeente Oosterhout, via 14 0162 of via het contactformulier

Een anterieure overeenkomst moet zijn getekend voordat de gemeente een procedure opstart tot wijziging van het omgevingsplan/ afwijking van het omgevingsplan.

Een conceptverzoek is niet iets wat in de wet is vastgelegd, en kent dus ook geen termijnen.