De gemeente Oosterhout lanceert per 1 januari 2024 een online meldpunt voor problemen met verhuurders. (Potentiële) huurders kunnen daar klachten melden over discriminatie, intimidatie en elke andere kwesties die zij ervaren met hun verhuurder. Het meldpunt is onderdeel van de Wet goed verhuurderschap die op 1 juli 2023 is ingegaan. In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden.  

Met de Wet goed verhuurderschap en het bijbehorende meldpunt worden woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten beter beschermd. De gemeente krijgt meer mogelijkheden om op te treden tegen verhuurders die de wet overtreden.  

Zo moeten verhuurders discriminatie en intimidatie voorkomen en tegengaan. Ook geldt een maximum waarborgsom en mogen er geen onredelijke servicekosten worden gevraagd. Verder moet de huurovereenkomst op schrift staan. En de huurder moet zijn geïnformeerd over rechten en plichten. Voor bemiddelaars geldt een verbod op het vragen van dubbele bemiddelingskosten.

Een melding maken is gratis en mag anoniem.  

De Wet goed verhuurderschap is er om ongewenste verhuurpraktijken tegen te gaan en zo woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten, en de leefbaarheid te beschermen. Zoekt of huurt u een woning van een verhuurder? En vindt u dat de verhuurder discrimineert of bedreigt? Te hoge borg vraagt of oneerlijke servicekosten rekent? Dan kunt u ongewenst gedrag van verhuurders melden.

Huurt u een woning via een woningcorporatie? Maak dan uw melding bij uw woningcorporatie. Huurders met klachten over een woningcorporaties kunnen terecht bij de klachtencommissie waarbij hun woningbouwcorporatie is aangesloten.  

Beschrijving

Wat kunt u melden

Er zijn 7 punten waar een verhuurder zich volgens de wet aan moet houden:

 1. niet discrimineren
 2. niet intimideren
 3. maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen
 4. geen onredelijke servicekosten vragen
 5. een schriftelijk huurcontract maken 
 6. de huurders schriftelijk informeren over:
  • rechten en plichten
  • de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt
  • contactgegevens van de verhuurder
  • informatie over het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  • de servicekosten
 7. verhuurbemiddelaars mogen geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen

Wie kan een melding maken?

Iedereen die een:

 • huurwoning zoekt
 • woning huurt 
 • buitenlandse werknemers is met een werk-huurcontract 

Meld problemen met uw verhuurder via het formulier hieronder.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente.

 

Na uw melding

U krijgt een bericht van uw melding. De gemeente beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Het is niet altijd mogelijk u daarover te informeren. Bijvoorbeeld omdat u de melding anoniem deed. Vervolgens bespreekt een medewerker van de gemeente met u hoe zij de situatie kan aanpakken. Hoelang de aanpak van de melding duurt, hangt af van de situatie. Blijkt na uw melding dat de verhuur van de woning niet voldoet aan de regels? Dan kan de gemeente de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Of krijgt de verhuurder een boete.