Wijzigingen aan of rondom een monumentale boom moet u melden. U kunt de monumentale boom vinden op de bomenlijst. Voor het kappen of snoeien heeft u een omgevingsvergunning nodig. U regelt dit via het Omgevingsloket.

U kunt uw aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen bij het omgevingsloket

Voor vragen kunt u contact opnemen met team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Oosterhout, via 14 0162 of via het contactformulier.