In een omgevingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. U kunt het omgevingsplan inzien op het omgevingsloket.

Wilt u afwijken van het omgevingsplan? Dan vraagt u via het Omgevingsloket een conceptverzoek aan of u mag afwijken van het omgevingsplan. Meer informatie over een conceptverzoek vind u hier

Beschrijving

Een gemeente maakt voor gebieden een omgevingsplan. Vroeger was dit het bestemmingsplan. In het omgevingsplan staat welk doel het gebied heeft. Bijvoorbeeld wonen, groen, werken of recreatie. In het omgevingsplan staan ook regels waar u zich aan moet houden bij bouwen, verbouwen en slopen.

Het omgevingsplan kunt u inzien op het omgevingsloket via het omgevingsloket.

Uitleg over hoe het omgevingsloket werkt, vindt u hier.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Oosterhout, via 14 0162 of via het contactformulier.