Als u zogenaamde aanlegwerkzaamheden wilt doen in een gebied met landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket.

Beschrijving

Voor aanlegwerkzaamheden in een gebied met een speciale waarde heeft u een omgevingsvergunning nodig. Het gaat dan om een gebied met landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde.

Aanlegwerkzaamheden zijn bijvoorbeeld:

  • een weg aanleggen
  • een sloot graven of dempen;
  • een boom planten
  • grond ophogen

Via het omgevingsloket kunt u een vergunningencheck doen. Mocht daaruit blijken dat u een omgevingsvergunning nodig heeft of een melding moet doen of informatie moet delen, dan kunt u via hetzelfde loket deze aanvragen of indienen. Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan wordt u geadviseerd via dit omgevingsloket eerst een conceptverzoek in te dienen, alvorens een definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team VTH van de gemeente Oosterhout, via 14 0162, of via het contactformulier

De vergunningencheck is gratis.

Aan de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning of conceptverzoek zijn leges verbonden. De actuele leges zijn te vinden op https://lokaleregelgeving.overheid.nl (zoekterm leges Oosterhout).