Per 1 januari 2024 komt er voor alles wat er zich afspeelt in de fysieke leefomgeving een nieuwe wet, de Omgevingswet.

Beschrijving

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt en geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand.

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. De Omgevingswet biedt mogelijkheden om uw mening te geven over een verandering in uw leefomgeving.

Wat verandert er voor mij?

  • Het omgevingsloket is het nieuwe loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven. Ook kunt daar nagaan of er een vergunning nodig is.
  • De bestemmingsplannen van uw gemeente worden overgezet naar een omgevingsplan per 1 januari 2024. Dit plan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem.

Gevolgen voor uw (aanvraag of ontvangen) omgevingsvergunning

  • Heeft u een vergunning ontvangen vóór 1 januari 2024? Dan blijft deze gelden. Ook onder de nieuwe wet
  • Heeft u een vergunning aangevraagd vóór 1 januari 2024? Dan wordt deze onder de oude wet afgehandeld.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team VTH van de gemeente Oosterhout, via 14 0162 of via het contactformulier.