Wilt u kleine artikelen op straat of aan de deur verkopen? Vraag dan om toestemming bij de gemeente.

Beschrijving

Per 1 februari 2010 is de vergunningplicht voor het venten met artikelen vervallen.

Iedereen kan zijn waren venten. Als u wilt gaan venten dan is het niet nodig dat u dit bij de gemeente kenbaar maakt. Wel dient u bij uw activiteiten de verkeersveiligheid in acht te nemen en mag u geen overlast veroorzaken.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.