Autobedrijven hebben een ontheffing nodig voor het parkeren van auto's op de openbare weg. U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

Beschrijving

Als u een autobedrijf heeft, mag u niet zomaar auto's parkeren op of langs de openbare weg. Hier heeft u een ontheffing voor nodig. Auto's plaatsen op uw eigen terrein is wel toegestaan.

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing zijn:

  • er gelden geen parkeerbeperkingen
  • het parkeren levert geen gevaar op voor de verkeersveiligheid
  • het parkeren veroorzaakt geen overlast voor de omgeving er zijn geen alternatieven voorhanden

U kunt een ontheffing aanvragen via het contactformulier. Voorzie uw aanvraag van de volgende informatie:

  • waar u het voertuig wilt parkeren
  • wanneer u het voertuig daar wilt parkeren
  • hoe laat u het voertuig daar wilt parkeren
  • waarom u daar moet parkeren

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Buiten Beleid van de gemeente Oosterhout, via 14 0162, of via het contactformulier.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.