Vraag een paspoort of identiteitskaart aan bij de gemeente waarin u woont. Bij de afspraak moet u zelf aanwezig zijn. Dit geldt ook voor kinderen, ongeacht de leeftijd. LET OP!!  Voor de aanvraag van een paspoort tot 18 jaar en voor de aanvraag van een Nederlandse Identiteitskaart tot 12 jaar is toestemming nodig van beide gezaghouders. 

De toestemming van uw (ex-)partner is maximaal 3 maanden geldig. Dit is korter als uw gezinssituatie is veranderd tussen het moment dat uw (ex-)partner de toestemming gaf en het moment dat het paspoort en of de nederlandse identiteitskaart wordt aangevraagd. De medewerker burgerzaken kan dan de toestemming weigeren.

Vanwege de landelijke reisdocumenten piek dit jaar kan de leverancier van deze reisdocumenten niet meer garanderen dat uw reisdocument binnen 5 werkdagen wordt afgeleverd bij uw woonplaats. U ontvangt per email bericht van uw woonplaats als het document klaar ligt.  

Is er een paspoort of identiteitskaart voor kinderen aangevraagd, dan moeten zij ook bij het ophalen aanwezig zijn. Vanaf 12 jaar mogen kinderen het aangevraagde paspoort en/of identiteitskaart alleen ophalen.

Beschrijving

Let op!

Kinderen tot 18 jaar hebben toestemming nodig van hun gezaghouders voor het aanvragen van een paspoort. Voor een identiteitskaart geldt dit tot 12 jaar. U moet hiervoor een toestemmingsformulier invullen (zie Formulieren) en het kind moet aanwezig zijn bij het aanvragen EN afhalen.

Iedereen met de Nederlandse nationaliteit kan een paspoort of identiteitskaart aanvragen bij de gemeente. Kinderen tot achttien jaar hebben bij de aanvraag van een paspoort toestemming nodig van beide gezaghouders. Voor een identiteitskaart geldt de toestemming tot 12 jaar. Lukt de toestemming niet digitaal dan kunt u de toestemming ook schriftelijk doen. Zie ook onder kop "Formulier".

Een paspoort is wereldwijd geldig. De Nederlandse identiteitskaart gebruikt u als reisdocument in Europa. Als gevolg van de Brexit kan vanaf 1 oktober 2021 alleen nog met een paspoort naar het Verenigd Koninkrijk worden gereisd. Voor een volledige lijst van landen waar u naar toe kunt reizen met uw identiteitskaart kijkt u op landenlijst Rijksoverheid.

Als u een reisdocument wilt aanvragen moet u altijd persoonlijk naar het loket komen. Dit geldt ook voor kinderen, ongeacht de leeftijd.
Om wachttijden te voorkomen moet u een afspraak maken

Het is mogelijk om uw aangevraagde reisdocument te laten bezorgen. Zie onder kop "Verwijzingen".

  1. Neem alle reisdocumenten (zowel paspoorten als identiteitskaarten) mee die in uw bezit zijn. In het geval van een dubbele nationaliteit neemt u ook uw buitenlandse reisdocument mee.
  2. Neem een goed gelijkende kleurenpasfoto mee die niet ouder is dan 6 maanden op het moment van de aanvraag. Zie eisen pasfoto.
  3. Bij diefstal of vermissing van uw reisdocument kunt u vanaf 1 maart 2013 niet meer terecht bij de politie maar direct bij de gemeente. Er wordt dan een verklaring van vermissing/diefstal opgemaakt.
  4. Kinderen tot 18 jaar hebben toestemming nodig van hun gezaghouders voor het aanvragen van een paspoort. Voor een identiteitskaart geldt dit tot 12 jaar. Dit formulier moet voorzien zijn van een handtekening(en) en een kopie(ën) van een geldig legitimatiebewijs. Daarnaast is het ook mogelijk om deze toestemming digitaal te geven door in te loggen met DigiD. Beide opties vindt u ook onder kop " Formulier".

U kunt direct een afspraak maken, via het digitale formulier of telefonisch. 

U kunt het document na 5 werkdagen persoonlijk afhalen zonder afspraak bij de balies van burgerzaken. Dit geldt ook voor kinderen, ongeacht de leeftijd. 

De openingstijden zijn maandag t/m woensdag: 08.30 tot 17.00 uur
Donderdag: 08.30 tot 20.00 uur
Vrijdag: 08.30 tot 12.00 uur

De kosten voor een Nederlands paspoort zijn:

voor personen tot 18 jaar:  € 61,10 (2024)

voor personen van 18 jaar en ouder: € 80,80 (2024)

De kosten voor een Nederlandse identiteitskaart zijn:

voor personen tot 18 jaar: € 39,40 (2024)

voor personen van 18 jaar en ouder: €73,05 (2024)

Wilt u met spoed een paspoort of identiteitskaart aanvragen? Dan betaalt u € 57,05 extra (2024). Indien u de aanvraag voor 15.30 uur doet, is het document de volgende dag binnen.