Vraag een paspoort of identiteitskaart aan bij de gemeente waarin u woont. Bij de afspraak moet u zelf aanwezig zijn. Dit geldt ook voor kinderen, ongeacht de leeftijd. Na 5 werkdagen kunt u het reisdocument ophalen. Is er een paspoort of identiteitskaart voor kinderen aangevraagd, dan moeten zij ook bij het afhalen aanwezig zijn.

Beschrijving

Let op!

Er is een vernieuwd nationaal paspoort sinds 30 augustus 2021. Het nieuwe paspoortmodel bevat geen BSN meer op de voorkant van de houderpagina. Voortaan staat het BSN op de achterkant in leesbare cijfers en is deze verwerkt in een QR-code. Het BSN is verwijderd uit de machineleesbare strook en chip. Daarnaast zijn in het model enkele echtheidskenmerken vernieuwd en een aantal duurzaamheidsverbeteringen doorgevoerd. Aan het uiterlijk van het nieuwe model paspoort veranderd niets, de huidige paspoorten blijven gewoon geldig.

Sinds 2 augustus 2021 is er een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart. Deze identiteitskaart heeft 2 vingerafdrukken en een QR code met het burgerservicenummer (BSN). 

Sinds 4 januari 2021 is er ook al een vernieuwde Nederlandse identiteitskaart:

Deze vernieuwde identiteitskaart bevat een chip met een inlogfunctie. Daardoor kunt u binnenkort inloggen met uw identiteitskaart bij de Nederlandse overheid, het onderwijs, de zorg of pensioenfonds via DigiD. Inloggen met een identiteitskaart met behulp van de DigiD app geeft extra zekerheid en zorgt zo voor maximale bescherming van iemands gegevens. Om deze gegevens goed te beschermen willen organisaties de zekerheid dat gegevens altijd met de juiste persoon worden gedeeld, daarvoor is de Nederlandse identiteitskaart verder ontwikkeld en voorzien van een chip.

Activeren inlogfunctie:

U ontvangt na het ophalen van de nieuwe identiteitskaart binnen enkele werkdagen een brief van DigiD met een pincode. Met deze pincode kunt u de inlogfunctie van de identiteitskaart activeren. Deze aanpassingen betekenen niet dat de huidige identiteitskaart niet meer geldig is. Zodra uw identiteitskaart verlengd moet worden en u een nieuwe kaart hebt aangevraagd dan ontvang je het nieuwe model. 

Iedereen met de Nederlandse nationaliteit kan een paspoort of identiteitskaart aanvragen bij de gemeente. Kinderen tot achttien jaar hebben bij de aanvraag van een paspoort toestemming nodig van beide gezaghouders. Voor een identiteitskaart geldt de toestemming tot 12 jaar. Deze toestemming kan schriftelijk gegeven worden of online door in te loggen met DigiD. Zie kop "Formulier".

Een paspoort is wereldwijd geldig. De Nederlandse identiteitskaart gebruikt u als reisdocument in Europa. Als gevolg van de Brexit kan vanaf 1 oktober 2021 alleen nog met een paspoort naar het Verenigd Koninkrijk worden gereisd. Voor een volledige lijst van landen waar u naar toe kunt reizen met uw identiteitskaart kijkt u op landenlijst Rijksoverheid.

Als u een reisdocument wilt aanvragen moet u altijd persoonlijk naar het loket komen. Dit geldt ook voor kinderen, ongeacht de leeftijd.
Om wachttijden te voorkomen moet u een afspraak maken

Vanaf 1 mei 2018 is het mogelijk om uw aangevraagde reisdocument te laten bezorgen. Voor meer informatie hierover kijkt u bij het kopje:Verwijzingen.

 

  1. Neem alle reisdocumenten (zowel paspoorten als identiteitskaarten) mee die in uw bezit zijn. In het geval van een dubbele nationaliteit neemt u ook uw buitenlandse reisdocument mee.
  2. Neem een goed gelijkende kleurenpasfoto mee die niet ouder is dan 6 maanden op het moment van de aanvraag. Zie eisen pasfoto.
  3. Bij diefstal of vermissing van uw reisdocument kunt u vanaf 1 maart 2013 niet meer terecht bij de politie maar direct bij de gemeente. Er wordt dan een verklaring van vermissing/diefstal opgemaakt.
  4. Kinderen tot 18 jaar hebben toestemming nodig van hun gezaghouders voor het aanvragen van een paspoort. Voor een identiteitskaart geldt dit tot 12 jaar. Dit formulier vindt u hieronder bij Formulier en moet voorzien zijn van een handtekening(en) en een kopie(ën) van een geldig legitimatiebewijs. Daarnaast is het ook mogelijk om deze toestemming digitaal te geven door in te loggen met DigiD. Deze optie vindt u ook onder Formulier.

U kunt direct een afspraak maken, via het digitale formulier of telefonisch. 

U kunt het paspoort na 5 werkdagen persoonlijk afhalen bij een van de afhaalbalies naast de receptie. Dit geldt ook voor kinderen, ongeacht de leeftijd. Voor het afhalen van uw reisdocument mag u een afspraak maken, maar u kunt tijdens onze openingstijden het document ook zonder afspraak afhalen.

De kosten voor een Nederlands paspoort zijn in 2022:

voor personen tot 18 jaar: € 57,30

voor personen van 18 jaar en ouder: € 75,80

  

De kosten voor een Nederlandse identiteitskaart zijn in 2022:

voor personen tot 18 jaar: € 36,95

voor personen van 18 jaar en ouder: € 68,50

 

Wilt u met spoed een paspoort of identiteitskaart aanvragen? Dan betaalt u € 51,60 extra. Indien u de aanvraag voor 14.00 uur doet, is het document de volgende dag binnen.