U vraagt een rijbewijs persoonlijk aan bij de gemeente waarin u woont. Na 5 werkdagen kunt u het rijbewijs ophalen.

Beschrijving

Let op!

Rijbewijzen opnieuw langer geldig vanwege lockdown

Door de maatregelen rondom Corona is het voor een burger niet altijd mogelijk om het rijbewijs op tijd te verlengen. Het Ministerie van I&W heeft een nieuwe regeling getroffen.

Rijbewijzen die tussen 1 december 2020 en 1 maart 2021 verlopen, blijven tot 1 maart 2021 geldig. Deze regeling geldt alleen in Nederland.

Wil de burger het rijbewijs wel verlengen, dan blijft dit gewoon mogelijk. De burger mag langer doorrijden op basis van de coulance regeling. Dit is niet verplicht. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

 

U vraagt uw rijbewijs aan op het gemeentehuis. Na vijf werkdagen kunt u het ophalen. Wanneer u uw nieuwe rijbewijs snel nodig hebt, kun u kiezen voor de spoedprocedure. Dit betekent dat u het rijbewijs de volgende werkdag al kunt ophalen, mits uw het vóór 14.00 uur hebt aangevraagd. Aan deze spoedprocedure zijn extra kosten verbonden.
Zowel bij het aanvragen als bij het ophalen van uw nieuwe rijbewijs moet u zich identificeren. Dat kan met het oude rijbewijs of met een ander identiteitsbewijs.

Klik op de link voor meer informatie omtrent de medische keuring en de gezondheidsverklaring. Verderop in dit product leest u ook meer informatie over de gezondheidsverklaring en de periodieke keuring voor rijbewijs C, D, CE, en DE.

U kunt een afspraak maken om een rijbewijs aan te komen vragen.

De aanvraag van het rijbewijs kan betrekking hebben op:
Periodieke keuring voor rijbewijs C, D, CE en DE

Sinds 1 januari 2005 moet voortaan bij elke aanvraag van een rijbewijs van de categorieën C, D, CE en/of DE een door het CBR afgegeven gezondheidsverklaring worden overlegd. Dit wordt door het CBR in het systeem gezet.

Een gezondheidsverklaring wordt aangevraagd door het insturen van een formulier 'gezondheidsverklaring' naar het CBR. Dit formulier is te koop bij het CBR en op het gemeentehuis. Voor de rijbewijzen C, D, CE en DE moet dit een gezondheidsverklaring zijn met ingevuld Geneeskundig Verslag.
Op de gezondheidsverklaring groot rijbewijs staat vermeld dat het Geneeskundig verslag moet worden ingevuld door een arts van een arbodienst.

Voor aanvragers van 75 jaar en ouder blijft de gezondheidsverklaring 75+ gewoon bestaan. Aangezien daar vrijwel geen beroepschauffeurs bij zitten mogen zij deze gezondheidsverklaring ook gebruiken als zij tevens de categorieën C, D, CE en/of DE aanvragen.

Wat neemt u mee?

  1. Geldig identiteitsbewijs.
  2. Oud rijbewijs. Rijbewijzen waarvan de geldigheidsduur is verstreken op of voor 30 juni 1985 komen niet voor vernieuwing in aanmerking.
  3. Eén goed gelijkende kleurenpasfoto die niet ouder is dan maximaal 6 maanden op het moment van de aanvraag. Zie voor meer informatie richtlijnen pasfoto.
  4. Bij verlies/diefstal rijbewijs; U laat bij de gemeente een verklaring van vermissing/diefstal opmaken. Klik op de link voor meer informatie over vermissing/diefstal van uw rijbewijs. Indien u een Nederlands militair rijbewijs omwisselt en het is uw eerste rijbewijs, dan dient u een verklaring van rijvaardigheid te overleggen. Deze verklaring mag niet langer dan 6 maanden voor de aanvraag zijn afgegeven en dient van toepassing te zijn op elke categorie waarop uw aanvraag betrekking heeft.
  5. Via deze link vindt u meer informatie over de voorwaarden voor omwisseling van een buitenlands rijbewijs

Na 5 werkdagen kunt u het nieuwe rijbewijs ophalen bij de gemeente. U heeft 3 maanden de tijd om uw rijbewijs op te halen.

Duurt 5 werkdagen te lang? Vraag dan een rijbewijs aan via de spoedprocedure. Als u het rijbewijs vóór 14.00 uur aanvraagt, is het uiterlijk na 2 werkdagen klaar. U betaalt dan een toeslag.

Is uw rijbewijs vermist? Dan is een spoedprocedure niet altijd mogelijk. Informeer hiernaar bij de gemeente.

rijbewijs aanvragen/vernieuwen € 41,00

rijbewijs met spoed aanvragen € 34,10 (dit zijn extra kosten) 

administratiekosten bij vermissing rijbewijs € 38,20 (dit zijn extra kosten)

gezondheidsverklaring € 39,30