Een standplaatsvergunning heeft u nodig om vanuit een kraam of wagen in de openbare ruimte, openbare grond, goederen wilt verkopen of informatie wilt geven.

Wilt u een standplaats in de gemeente Oosterhout? Vraag dan een vergunning aan.

Beschrijving

Een standplaats is een plaats op een openbare, in de openlucht gelegen plaats waar men goederen en/of diensten te koop aanbiedt, inkoopt, verkoopt of aflevert. Bijvoorbeeld een (markt)kraam, een wagen of een tafel.

Oosterhout heeft de regels voor standplaatsen vastgelegd in het standplaatsenbeleid. Dit kunt u vinden op www.overheid.nl./lokale regelgeving.

Er zijn drie type standplaatsen: vaste, maatschappelijke en incidentele standplaatsen. Voor alle types moet u een standplaatsvergunning aanvragen.

De ondernemer kan zelf een locatie aandragen in de aanvraag voor een standplaatsvergunning.

Een standplaats moet aan enkele eisen voldoen, deze zijn beschreven in het Standplaatsenbeleid Gemeente Oosterhout.

Ook moet het omgevingsplan het gebruiken van een stuk grond als een standplaats toestaan. Dit kunt u zelf nagaan op het omgevingsloket.

U kunt een ontheffing aanvragen via het contactformulier. Voorzie uw aanvraag van de volgende informatie:

  • Een recent (niet ouder dan zes maanden) uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
  • Indien van toepassing: een document waaruit rechtmatig verblijf blijkt op grond van de Vreemdelingenwet.
  • Een verzekeringsbewijs voor de bedrijfsvoering in verband met de wettelijke aansprakelijkheid.
  • De maatvoering van kraam- of verkoopwagen wanneer deze is uitgestald (dus niet de vervoersmaten).
  • Indien van toepassing: het kenteken van het voertuig waarmee de standplaats wordt ingenomen.
  • Een duidelijke foto van de kraam of verkoopwagen.
  • Een plattegrond met daarop de indeling van de kraam of verkoopwagen op locatie.
  • Wilt u een standplaats op particulier terrein, dan moet u bij de aanvraag een schriftelijke verklaring van toestemming van de eigenaar van dat terrein overleggen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Oosterhout, via 14 0162  of via het contactformulier.    

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal met 6 weken verlengen.

Aan de behandeling van de aanvraag zijn leges verbonden. De actuele leges zijn te vinden op https://lokaleregelgeving.overheid.nl (zoekterm leges Oosterhout).