U heeft een kiezerspas nodig als u in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen dan waar u staat ingeschreven. U vraagt de kiezerspas aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Beschrijving

Bij verkiezingen mag u ook in een andere gemeente in Nederland stemmen dan waar u staat ingeschreven. Bijvoorbeeld in de gemeente waar u werkt. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig.

U kunt een kiezerspas aanvragen als:

 • U mag stemmen voor de verkiezingen.
 • U een identiteitsbewijs heeft.
 • Uw identiteitsbewijs niet langer dan 5 jaar verlopen is.

De kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Zo vraagt u een kiezerspas schriftelijk aan:

 • Vul het aanvraagformulier voor een kiezerspas in.
 • Stuur het formulier op naar de gemeente.
 • Heeft u al een stempas ontvangen? Stuur de stempas dan mee.

U kunt ook langskomen bij de gemeente.

 • Kom naar de gemeente.
 • U neemt mee:
  • uw stempas (als u die al heeft ontvangen)
  • uw identiteitsbewijs

U kunt de kiezerspas ook digitaal aanvragen. 

Maak gebruik van het digitale formulier Kiezerspas aanvragen

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.