U heeft een kiezerspas nodig als u in een andere gemeente in uw provincie of waterschap wilt stemmen dan waar u staat ingeschreven. U vraagt de kiezerspas aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Beschrijving

Bij verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen mag u ook in een andere gemeente in uw provincie of waterschap stemmen dan waar u staat ingeschreven. Bijvoorbeeld in de gemeente waar u werkt. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig.

Dit zijn de voorwaarden voor het aanvragen van een kiezerspas:

 • U mag stemmen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten of het waterschap.
 • U heeft een identiteitsbewijs.
 • Uw identiteitsbewijs is op 15 maart niet langer dan 5 jaar verlopen.

De kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U kunt tot uiterlijk vrijdag 10  maart 2023 schriftelijk en tot 14 maart 2023 tot 12.00 uur een kiezerspas aanvragen bij de afdeling burgerzaken.

Zo vraagt u een kiezerspas schriftelijk aan:

 • Vul het aanvraagformulier voor een kiezerspas in.
 • Stuur het formulier op naar de gemeente.
 • Heeft u al een stempas ontvangen? Stuur de stempas dan mee.

U kunt ook langskomen bij de gemeente.

 • Kom naar de gemeente.
 • U neemt mee:
  • uw stempas (als u die al heeft ontvangen)
  • uw identiteitsbewijs

 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.