Als u mag stemmen voor de verkiezingen, ontvangt u een stempas thuis. Neem de stempas en uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau.

Hier vindt u een overzicht van alle stemlokalen in de gemeente Oosterhout.

Beschrijving

Op 22 november 2023 kunt u stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. U heeft een stempas nodig om te stemmen. U krijgt de stempas thuisgestuurd. De stempas wordt naar het adres gestuurd waar u op 9 oktober 2023 staat ingeschreven.

U ontvangt de stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen uiterlijk woensdag 8 november 2023.

Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan een nieuwe stempas aan.

U krijgt een stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen als u:

 • Nederlander bent
 • op 9 oktober 2023 staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)
 • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

Zo vraagt u een nieuwe stempas aan voor de Tweede Kamerverkiezingen:

 • Vraag de stempas schriftelijk aan bij de gemeente. Dit is de gemeente waar u op 9 oktober 2023 staat ingeschreven.
 • Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
 • De gemeente moet uw aanvraag uiterlijk 17 november 2023 hebben ontvangen.

U kunt ook langskomen bij de gemeente om een nieuwe stempas aan te vragen. Dit kan tot uiterlijk 21 november 2023, 12.00 uur. Vergeet uw identiteitsbewijs niet mee te nemen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

De belangrijkste regels zijn: 

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens. 
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft. 
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. 
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.  
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is. 
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u: 
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn 
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.