Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Trouwplannen, melding

In ondertrouw gaan verandert vanaf 1 september 2015.

Vanaf 1 september 2015 doet u geen huwelijksaangifte of aangifte van geregistreerd partnerschap meer, maar maakt u aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kenbaar het voornemen te hebben met elkaar in het huwelijk te treden of een geregistreerd partnerschap aan te gaan.Dit doet u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar u gaat trouwen of het geregistreerd partnerschap aangaat.Een uitzondering geldt voor het paar dat buiten Nederland woont, en waarvan één van beiden de Nederlandse nationaliteit bezit. Zij moeten de verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Den Haag.

 

Wat verandert:

   

 • De melding wordt volledig gratis
 •  

 • U doet melding in de gemeente waar u gaat trouwen of het geregistreerd partnerschap aangaat.
 •  

Wat hetzelfde blijft:

   

 • De melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap doet u minstens 2 weken en maximaal 1 jaar vóór de trouw- of geregistreerd partnerschapsdatum. Wacht u na de melding langer dan 1 jaar met trouwen of geregistreerd partnerschap? Dan moet u opnieuw melding van uw voornemen doen.
 •  

 • U heeft nog steeds dezelfde documenten nodig voor het aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap.

 

Uw persoonsgegevens moeten volledig zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woongemeente. Als u in Nederland bent geboren en daar altijd heeft gewoond is dat zeer waarschijnlijk het geval. Bent u in het buitenland geboren en/of heeft in het buitenland gewoond? Dan moet u misschien nog documenten overleggen, zoals bijvoorbeeld een geboorteakte, ongehuwdheidsverklaring, overlijdensakte of huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten. Voor meer informatie kunt u ons bellen op 140162.

Nadat u de melding heeft gedaan zal de ambtenaar van de burgerlijke stand uw gegevens controleren en vaststellen of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Neem daarom ruim voor uw voorgenomen trouw- of partnerschapsdag contact op met uw trouwgemeente.

 

 

Als u met elkaar wilt trouwen, mag u zelf de trouwlocatie kiezen. Meld uw plannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden.

Doe de melding op z'n vroegst 1 jaar voor uw trouwdag. U heeft er de tijd voor tot uiterlijk 2 weken van tevoren. De gemeente controleert of u met elkaar mag trouwen.

Krijgt u toestemming, dan kunt u met elkaar trouwen. Lees meer informatie op de pagina 'Trouwen'.

Woont u niet in Nederland? Maar wilt u wel in Nederland trouwen? Lees dan de informatie op de pagina 'Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont'.

Wat als u een niet- Nederlandse nationaliteit heeft, u in het buitenland heeft gewoond of u bent er geboren?
In dat geval gelden er bijzondere regels. Ook als u in het buitenland hebt gewoond, zelfs voor een korte periode, of als u niet in Nederland bent geboren, dan heeft u vaak andere documenten nodig. Neem voor informatie op tijd contact op met de afdeling burgerzaken.
Dit in verband met de soms lange procedures die in ieder land anders zijn.

Woont u beiden niet in Oosterhout, maar wilt u wel in Oosterhout trouwen of uw partnerschap laten registreren?
Dat kan. U doet melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap in de gemeente waar u dit wil laten plaatsvinden.

Beiden vanaf de geboorte woonachtig in Nederland?
Dan heeft u geen afschrift geboortakte en uittreksel Basisregistratie Personen nodig bij het in ondertrouw gaan.Neem voor nadere informatie daarover contact op met tel. nr. 140162 

Huwelijkssluiting
De huwelijkssluiting: dit is het moment van het daadwerkelijk 'trouwen'. U kunt op meerdere locaties in de gemeente Oosterhout trouwen. Het is zelfs mogelijk te trouwen in een locatie die uw eigen voorkeur heeft. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Neem voor nadere informatie daarover contact op met tel. nr. 140162. U kunt samen met de ambtenaar van de Burgerlijke Stand bespreken hoe de inhoud van de huwelijkssluiting eruit gaat zien.

Kosten
Aan de melding zelf zijn geen kosten verbonden. Wel komen de kosten van eventuele uittreksels en afschriften voor rekening van het bruidspaar indien deze nodig zouden zijn. Informeer bij de afdeling burgerzaken of u deze documenten nodig heeft, dit is nl. niet altijd het geval.
Wanneer bruid of bruidegom niet de Nederlandse taal verstaan en/of spreken, zal altijd gebruik gemaakt worden van een tolk van het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland. De hieruit voortvloeiende kosten zullen aan het bruidspaar worden doorberekend.
Het is de bedoeling dat de kosten voor het huwelijk worden betaald ten tijde dat men melding doet.