U kunt de gemeente verzoeken uw omgevingsvergunning in te trekken. Hoe u dat moet doen, is afhankelijk van de omgevingsvergunning die het betreft.

Beschrijving

De gemeente verstrekt verschillende vergunningen, door verschillende afdelingen. En in een enkel geval een organisatie (de regionale milieudienst) die namens de gemeente werkt.

Voor een verzoek tot het intrekken van een vergunning en vragen daarover moet u zich dan ook wenden tot de juiste afdelingen of de milieudienst. Ook gelden er verschillende regels. Hieronder treft u informatie aan over de

 • Exploitatievergunning of horeca-vergunning
 • Omgevingsvergunning voor (ver)bouwen
 • Omgevingsvergunning milieubelastende activiteit (voorheen milieuvergunning)

Exploitatievergunning of horeca-vergunning

De gemeente kan uw vergunning intrekken. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.

Als u een vergunning heeft, kan de gemeente deze helemaal of voor een deel intrekken. U moet dan stoppen met de activiteiten waarvoor u een vergunning had. Redenen voor het intrekken van een vergunning zijn bijvoorbeeld:

 • U houdt zich niet aan de regels.
 • U heeft bij de aanvraag van de vergunning niet genoeg of verkeerde gegevens ingeleverd.
 • U komt niet door het Bibob-onderzoek. Met dit onderzoek controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw bedrijf en de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn.

Als de gemeente voornemens is uw omgevingsvergunning in te trekken, dan krijgt u daarvan bericht.

Uiteraard kunt u ook zelf uw vergunning laten intrekken. Hiertoe dient u een verzoek in bij de gemeente.

Omgevingsvergunning voor (ver)bouwen

Als gedurende één jaar (of een in de vergunning aangegeven langere termijn) geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, dan kan de gemeente een omgevingsvergunning kan intrekken.

Als de gemeente voornemens is uw omgevingsvergunning in te trekken, dan krijgt u daarvan bericht.

Uiteraard kunt u ook zelf uw omgevingsvergunning laten intrekken.

Omgevingsvergunning milieubelastende activiteit (voorheen milieuvergunning)

Als u een vergunning heeft, kan de gemeente deze helemaal of voor een deel intrekken. U moet dan stoppen met de activiteiten waarvoor u een vergunning had. Redenen voor het intrekken van een vergunning zijn bijvoorbeeld:

 • Er is gedurende 1 jaar geen gebruik gemaakt van de omgevingsvergunning
 • Verzoek om intrekking door de vergunninghouder
 • Op verzoek van een instemmingsorgaan (provincie, rijk, waterschap)
 • Preventief, ter bescherming van de gezondheid
 • In het kader van handhaving (vergunninghouder houdt zich niet aan de regels)

Voor een volledig overzicht en nadere informatie klik hier.

Als de gemeente voornemens is uw omgevingsvergunning in te trekken, dan krijgt u daarvan bericht.

Uiteraard kunt u ook zelf uw omgevingsvergunning laten intrekken. Hiertoe dient u een verzoek in bij de milieudienst “Omgevingsdienst West Brabant. “

Voor het doen van een verzoek tot, of vragen over, het intrekken van een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen, een exploitatievergunning of horeca-vergunning kunt u contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Oosterhout, via 14 0162 of via het contactformulier.

Voor het doen van een verzoek tot, of vragen over, het intrekken van een omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten kunt u contact opnemen met de OMWB via het nummer 013 206 0100.