Verhuizen naar buitenland doorgeven

Woont u in Nederland en verhuist u naar een ander land? U meldt dit bij de gemeente als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar een ander land gaat.

Beschrijving

Let op!

Personen die emigreren worden onder de Wet BRP aangemerkt als niet-ingezetenen. De persoonslijst van zo’n persoon ‘verhuist’ dan naar het Register Niet-ingezetenen (RNI).

Derhalve kunnen deze personen geen uittreksel meer verkrijgen uit de BRP van hun laatste woongemeente. Zij dienen hiervoor contact op te nemen met het programmabureau RNI.

Het programmabureau is te bereiken op:

- rni@ictu.nl

- Programma RNI, Postbus 84011, 2508 AA Den Haag

- Bezoekadres: ICTU (Beatrixpark), Wilhelmina van Pruisenweg 104, 2595 AN   

  Den Haag

U meldt uw verhuizing naar het buitenland maximaal 5 dagen van tevoren persoonlijk bij de gemeente. Hiervoor moet u vooraf en afspraak maken. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u de verhuizing melden bij de gemeente. Aangifte doen kan ook digitaal via de gemeentewinkel onder "verhuizen naar het buitenland". 

Verblijft u minder dan 8 maanden in het buitenland? Dan kunt u de verhuizing melden, maar het hoeft niet. Komt u na het verblijf terug op een ander woonadres dan voorheen en/of u heeft de huur opgezegd van het huidige adres, overlegd u dan met de afdeling burgerzaken of u toch een adreswijziging moet doorgeven.

De voorwaarden voor het doorgeven van een verhuizing zijn onder andere:

• U bent 16 jaar of ouder.

• De verhuizing wordt doorgegeven door:

o uzelf

o een ouder, voogd of verzorger

o samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)

o samenwonende ouders en meerderjarige kinderen (18+) voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)

o een wettelijke vertegenwoordiger

o een meerderjarige met schriftelijke toestemming

De aangifte moet persoonlijk gebeuren met een geldig identiteitsbewijs. Hiervoor moet u vooraf een afspraak maken.

Indien er een gezinslid of gezinsleden op het “oude” adres blijft wonen dan moeten alle personen die naar het buitenland vertrekken ( ook minderjarigen) zich persoonlijk aan de balie melden

Aangifte doen kan ook digitaal via de gemeentewinkel onder "verhuizen naar het buitenland". 

 

U doet de melding maximaal 5 dagen voor vertrek persoonlijk bij de gemeente.

Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Hier zijn wel kosten aan verbonden.