Verhuist u naar het buitenland? U meldt dit bij de gemeente als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat.

Beschrijving

Let op!

Personen die emigreren worden onder de Wet BRP aangemerkt als niet-ingezetenen. De persoonslijst van zo’n persoon ‘verhuist’ dan naar het Register Niet-ingezetenen (RNI).

Derhalve kunnen deze personen geen uittreksel meer verkrijgen uit de BRP van hun laatste woongemeente. Zij dienen hiervoor contact op te nemen met het programmabureau RNI.

Het programmabureau is te bereiken op:

- rni@ictu.nl

- Programma RNI, Postbus 84011, 2508 AA Den Haag

- Bezoekadres: ICTU (Beatrixpark), Wilhelmina van Pruisenweg 104, 2595 AN   

  Den Haag

U meldt uw verhuizing naar het buitenland maximaal 5 dagen van tevoren persoonlijk bij de gemeente. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u de verhuizing melden bij de gemeente.

 

Verblijft u minder dan 8 maanden in het buitenland? Dan kunt u de verhuizing melden, maar het hoeft niet.

 

 

De aangifte moet persoonlijk gebeuren met een geldig identiteitsbewijs.

Indien er een gezinslid of gezinsleden op het “oude” adres blijft wonen dan moeten alle personen die naar het buitenland vertrekken ( ook minderjarigen) zich persoonlijk aan de balie melden

 

 

U doet de melding maximaal 5 dagen voor vertrek persoonlijk bij de gemeente.

Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Hier zijn wel kosten aan verbonden.