Beschrijving

Wmo is een afkorting voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet regelt dat mensen met een beperking, voorzieningen, hulp en ondersteuning kunnen krijgen.

Het belangrijkste doel van de Wmo is dat de voorziening uw (beperkings)probleem oplost. Er wordt uiteraard wel gekeken naar de goedkoopst mogelijke oplossing.

Een Wmo-voorziening kan om allerlei voorzieningen gaan, bijvoorbeeld:

  • rolstoel;
  • traplift;
  • begeleiding.

U kunt zich bij de gemeente Oosterhout melden als u problemen ondervindt op bijvoorbeeld de volgende gebieden:

  • het gebruik van de noodzakelijke ruimtes in uw woning;
  • het verplaatsen in en rond uw woning;
  • het vervoer binnen de gemeente Oosterhout;
  • medemensen ontmoeten (binnen de gemeente Oosterhout).
De gemeente Oosterhout komt bij u op huisbezoek of ze nemen telefonisch contact met u op. Tijdens een gesprek bekijkt de gemeente of via inschakeling van familie/mantelzorg een oplossing voor u gevonden kan worden. Soms is doorverwijzing naar een andere instantie beter (zoals vrijwilligersorganisaties, stichting MEE, Surplus Welzijn). Als dit allemaal geen oplossing biedt, beslist de gemeente welke Wmo-voorziening voor u noodzakelijk is.

Voor een Wmo voorziening geldt een eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage op de website van het CAK of bel 0800-1925 (gratis). Bent u getrouwd of hebt u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.