Grofvuil of snoeihout laten ophalen

Heeft u grofvuil of snoeihout dat voor u te groot is om naar de milieustraat te brengen? U kunt er dan voor kiezen om het tegen betaling te laten ophalen door de gemeente.

Deze regeling geldt alleen voor burgers van Oosterhout en niet voor bedrijven en andere organisaties.

Contant betalen is niet mogelijk, u kunt uitsluitend met pin betalen. De chauffeur die het grofvuil komt ophalen zal een inschatting maken van de hoeveelheid die u aanbiedt. Hij heeft een mobiel pinapparaat bij zich om af te rekenen. Belangrijk is dus dat u aanwezig bent op de betreffende dag. Bij het maken van een afspraak kunt u aangeven of u de middag, de ochtend of de hele dag aanwezig bent. Bij het niet annuleren van de afspraak worden de voorrijdkosten van € 11.- bij in u rekening gebracht. 

Snoeihout

Snoeihout (afval) is afval afkomstig van gesnoeide bomen en struiken uit uw particuliere tuin. Het gaat om afval dat niet in de groene GFT container past. Bijvoorbeeld takken, stronken en stammen.

Grond, zand, aarde, graszoden of hout is geen snoeiafval. Dit kunt u gratis afvoeren naar de milieustraat.

Het snoeihout mag niet aangeboden worden in zakken noch mag het vervuild zijn met andere materialen. GFT containers worden niet geleegd.

Grofvuil

Al het huishoudelijk afval dat niet in de restcontainer past. Dit kunnen meubels, bedden en kasten zijn. Bouw- en sloop afval is géén grof huishoudelijk afval.

Bouw- en sloopafval

Gemengd bouw- en sloopafval is afval dat vrijkomt bij het bouwen, renoveren en slopen van particuliere woningen. Van puin tot dakgrind en van keukenhout tot houten vloeren.

Kosten 2021

  • Voorrijdkosten € 11,00

  • Grof huishoudelijk afval                   € 16,50 per m3       Woensdag even week

  • Snoeihout                                          €  6,00 per m3        Woensdag oneven week

  • Grond, bouw- en sloop-afval, puin     € 44,00 per m3       Dinsdag 

  • Wit en bruingoed                                € gratis                  Woensdag even week

Helpdesk afval

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de Helpdesk afval via telefoonnummer 0800-333 66 99 (gratis).
De helpdesk is elke werkdag bereikbaar van 08:00 tot 18:00 uur