Bereikbaar

Oosterhout heeft ook voor de komende decennia de ambitie zich te blijven ontwikkelen. Dit moet dan wel worden ondersteund door maatregelen op korte en lange termijn die de bereikbaarheid waarborgen.

Herkenbaar

Niet alle straten en wegen in Oosterhout hebben dezelfde functie. Dit betekent dat niet aan alle straten en wegen dezelfde eisen worden gesteld: bij de inrichting van een verblijfsgebied spelen andere criteria – lage snelheid en goede leefbaarheid bijvoorbeeld – een rol dan bij een weg die onderdeel uitmaakt van de hoofdwegenstructuur, waar veel meer naar doorstroming en verkeersafwikkeling wordt gekeken. Om daarin ordening aan te brengen, is Oosterhout verdeeld in verkeersgebieden en verblijfsgebieden. Deze verdeling is gebaseerd op de principes van Duurzaam Veilig.

Veilig

Belangrijk uitgangspunt bij Duurzaam Veilig is dat door de inrichting van de weg, de functie van deze weg en dus ook het gewenste gedrag van de weggebruikers direct duidelijk is. De gemeente Oosterhout besteedt structureel aandacht aan verkeersveiligheid zodat iedereen veilig kan deelnemen aan het verkeer. Nieuwe wegen worden al op de tekentafel veilig ontworpen en de verkeersveiligheid van bestaande wegen wordt waar nodig verbeterd. Daarnaast is de verbetering van de fietsinfrastructuur (zowel qua kwaliteit als verkeers­veiligheid) een speer­punt deze collegeperiode.