In Nederland vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving.

Lopen, zitten, staan, fietsen, koken, schoonmaken; de meeste mensen staan er niet bij stil dat ze het doen. Zo vanzelfsprekend is het om deze dingen te kunnen doen.

Dat wordt echter anders als u door uw leeftijd of door een lichamelijke / verstandelijke beperking niet (meer) zo goed uit de voeten kunt en u aangewezen bent op hulpmiddelen.

Kunt u niet (meer) vanzelfsprekend zelfstandig wonen? Dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheden die via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015) geboden worden.

De Wegwijzer naar ondersteuning (pdf, 3,6 MB) biedt u een overzicht van waar u terecht kunt in Oosterhout. Op www.regelhulp.nl vindt u ook informatie over andere mogelijke ondersteuning. 

Contact

Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Sociaal team van de gemeente Oosterhout.