Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Kinderopvang

Instellingen voor kinderopvang moeten voldoen aan de wet Kinderopvang. De instellingen zijn:

  • kinderdagverblijven
  • buitenschoolse opvang
  • gastouderbureaus en gastouders
  • peuterspeelzalen 

De instellingen moeten geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dit is in te zien op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. De inschrijvingen en wijzigingen voor het Landelijke Register worden gedaan door de gemeente waar de instellingen en gastouders zijn gevestigd. Een aanvraag voor inschrijving in het Landelijk Register moet dan ook bij de gemeente worden gedaan.

Toetsen kwaliteit Kinderopvang

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de instellingen en vraagt de GGD West-Brabant (Gemeentelijke Gezondheids Dienst) om deze te controleren. Hiervoor heeft de gemeente het "Afwegingsoverzicht gemeente Oosterhout 2018" (PDF, 101 Kb) vastgesteld. 

Kinderopvangtoeslag voor ouders

Als ouders in aanmerking willen komen voor een bijdrage in de kosten voor kinderopvang dan moeten zij gebruik maken van een kinderdagverblijf, gastouderbureau of gastouder uit het Landelijk Register Kinderopvang. 

Meer informatie over de tegemoetkoming gemeentelijke bijdrage voor kinderopvang vindt u op de pagina Kinderopvangtoeslag van deze website.

Op de website van de Rijksoverheid kunt u ook informatie vinden over Kinderopvangtoeslag.

Wet Harmonisatie Kinderopvang

Op 1 januari 2018 is de wet Harmonisatie Kinderopvang ingegaan. Op dat moment zijn alle Oosterhoutse voorscholen voor de wet een kinderdagverblijf geworden en ook zo in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd.

Ouders die gebruik maken van een voorschool betalen nu een vaste ouderbijdrage. Dat zal in 2019 veranderen in een inkomensafhankelijke bijdrage. Omdat alle voorscholen voor de wet kinderdagverblijven zijn geworden, kunnen ouders van de voorscholen in de gemeente Oosterhout vanaf 2019 in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van het Rijk. Wilt u nu alvast weten of u in 2019 voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, kijk dan op www.belastingdienst.nl 

De gemeente heeft met de voorschoolaanbieders afgesproken dat de harmonisatie in Oosterhout uiterlijk met ingang van 1-1-2019 wordt ingevoerd. In 2018 betalen alle ouders dus nog dezelfde bijdrage als in 2017 en is het niet mogelijke kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de belastingdienst. Op dit moment wordt een nieuwe subsidieregeling voorbereid, die medio 2018 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De verwachting is dat ouders vanaf 01-10-2018 een aanvraag kinderopvangtoeslag voor voorscholen bij de belastingdienst kunnen indienen om toeslag aan te vragen vanaf januari 2019.

Omdat de gemeente Oosterhout in 2018 de voorscholen nog rechtstreeks subsidieert verandert er dit jaar voor de ouders van de voorscholen nog niets.

De komende maanden zullen de aanbieders van de voorscholen zich inzetten om ouders goed te informeren over de wijzigingen. Daarnaast moeten zij hun administratie aanpassen en alle ouders die gebruik maken van de voorscholen in het najaar van 2018 een nieuw contract aanbieden dat voldoet aan de eisen van de belastingdienst.
Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen rondom deze wetswijziging.

Heeft u nog vragen over de Wet Harmonisatie Kinderopvang? U kunt alle informatie die betrekking heeft op dit onderwerp op deze website pagina vinden:
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/harmonisatie/ouders

Aanvraagformulier LRK voor instellingen en gastouders

Voor het downloaden van aanvraagformulieren voor het LRK en verdere informatie over kinderopvang kunt terecht op de website van de Rijksoverheid, onder onderwerp Kinderopvang.

Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie

Is er in uw gezin sprake van een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische beperking (van kind(eren) en / of volwassene(n) uit het gezin)? En kunt u daardoor (tijdelijk) niet volledig voor uw kind(eren) zorgen? In zo'n situatie adviseert een hulpverlener vaak dat u kinderopvang regelt. Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, dan krijgt u misschien van uw gemeente een financiële bijdrage. Dit heet een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang door sociaal-medische indicatie (SMI).

Kinderopvang SMI in uw gemeente

Indien u verwacht om voor kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie in aanmerking te komen, neemt u dan contact op met het Sociaal Wijkteam Oosterhout. Dit is een team van professionals met ervaring op het gebied van zorg, welzijn en jeugdhulp. Zij zoeken samen met u naar een antwoord op uw vraag om ondersteuning.

In de gemeente Oosterhout kan kinderopvang SMI worden ingezet als een voorziening in het kader van de Jeugdwet. De kosten voor kinderopvang SMI worden volledig vergoed. De inzet van kinderopvang SMI is onderdeel van een breder plan van aanpak, wat ouders in samenspraak met het sociaal wijkteam en hun eigen sociale netwerk opstellen. Kinderopvang SMI wordt ingezet, zodat ouders in staat zijn om naar oplossingen te werken.

Zie ook

Gemeentewinkel/Kinderopvang starten
Gemeentewinkel/Kinderopvang toeslag
Gemeentewinkel Kinderopvang SMI

Contact

Zie contactpagina.