Algemeen over bodeminformatie

Gaat u een bedrijfspand, woning of perceel aan- of verkopen? Dan doet u er goed aan informatie in te winnen over de bodemkwaliteit. Als de bodem verontreinigd is, kunt u de locatie misschien niet gebruiken waarvoor u dat wilt.

De gemeente Oosterhout heeft een bodeminformatiesysteem. Het bodeminformatiesysteem (BIS) bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, bodemsaneringen, ondergrondse tanks en historische bodembedreigende activiteiten.

Op basis van het BIS kan de adviseur van de gemeente Oosterhout u gegevens aanleveren over de milieu hygiënische kwaliteit van grond en het grondwater van het door u opgevraagde perceel.

Omdat het veelal historische informatie betreft kunnen wij nooit 100% zekerheid geven wat de huidige kwaliteit is van de grond en het grondwater. De geleverde gegevens zijn de op dit moment bij de gemeente Oosterhout bekende gegevens. Indien geen informatie over de locatie bekend is, wil niet zeggen dat er geen verontreiniging aanwezig is.

Kosten bodemtoets

Aan het opstellen van de bodemtoets zijn kosten verbonden. De kosten voor 2023 bedragen € 25,75 per kwartier arbeid. Deze kosten zijn vastgesteld in de legesverordening van de gemeente Oosterhout.

Hoe kunt u de informatie aanvragen?

Als u een bodemtoets voor een bepaald perceel wilt ontvangen hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • Het adres van de locatie (indien deze niet beschikbaar graag kaartje toevoegen met dichtbij zijnde adres);
  • Adres voor de facturering;
  • KVK-nummer, indien beschikbaar.


Bovenstaande informatie kunt u sturen naar bodeminfo@oosterhout.nl. De bodemtoets wordt doorgaans binnen 5 werkdagen door onze bodemadviseurs behandeld.