Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Maaien in Oosterhout

Oosterhout is verdeeld in 4 delen. Noord, Midden, Vrachelen en Zuid. Noord bestaat uit kleigrond. Dit betekent dat het gras hier harder groeit dan in de rest van Oosterhout. In de zomer kunnen we 1 maaimachine continu Noord laten doen. Als het hele gebied gedaan is dan begint het weer opnieuw. Daardoor is de doorloop tijd van Noord ongeveer 10 tot 14 dagen.

De overige delen worden door 1 of 2 machines gedaan, afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel en machines en het groeitempo. De doorlooptijd van deze gebieden is 14 tot 20 dagen. De genoemde data in de afbeeldingen zijn geschat op basis van de gemiddelde doorlooptijd van de buurt.

update: 21-10 Het is nat, nat, nat het maaien ligt vrij ver stil.

maaiplanning

Verwachte maaiplanning week 38

 We gaan weer verder in Noord met de Staatsliedenbuurt, Larenbuurt, Beemdenbuurt. Daarna schieten we door naar de Donkenbuurt, Vogelbuurt en Kastelen buurt

In het midden van Oosterhout gaan we verder met Het Centrum, Industrieterrein Heikant, Oosteind, daarna door naar Oud west, Kanaal eiland en tot slot Slotjes midden en Slotjes west.

Maaiplanningen

De planning te maaien buurten week 37

Deze week zitten we in Vrachelen: Vrachelen Zuidoost / zuidwest / Noordwest, daarna gaan we door naar Zuid; De Warande, Paterserf, Dorst tot slot gaan we naar de Componistenbuurt, Bloemenbuurt, Schrijversbuurt en de Natuurkundigenbuurt. Als we dit af hebben gaan we weer terug naar het midden.

De planning te maaien buurten week 36

Oei, pech gehad afgelopen week met de maaiers. Vorige week hebben we alleen Noord kunnen maaien. Daar groeit het gras het snelst, dus dat mag geen vertraging oplopen. Nu starten we dus deze week met Slotjes Oost en de rest van Oosterhout Midden.

De planning te maaien buurten week 35

Deze week gaan we verder met zuid waar we al deels mee begonnen zijn. Daarna gaan we weer naar Slotjes Oost en het Centrum.

De planning te maaien buurten week 34

Deze week maken we Oosterhout Midden af hierna gaan we verder met Vrachelen. Oosterhout Noord heeft nog steeds een rotatie frequentie van ongeveer 14 dagen.

De planning te maaien buurten week 33

Deze week zijn we in de Schildersbuurt, Kruidenbuurt, Sterrenbuurt, Molenbuurt, Staatsliedenbuurt en Dammenbuurt. Ook gaan we naar Slotjes Oost, Leijsenakkers, Centrum en dan weer naar Slotjes Midden en Oosteind.

De planning te maaien buurten week 32

Deze week zijn we in de Beemdenbuurt, Donkenbuurt, Larenbuurt, Vogelbuurt en Kastelenbuurt. De andere machine doet De Warande, Paterserf, Componistenbuurt, Bloemenbuurt, Schrijversbuurt, Natuurkundigenbuurt, Dorst en Industrieterrein Heikant. 

De planning te maaien buurten week 31

Deze week zijn we te vinden in Slotjes Midden en West. Ook gaan we naar Oud west, kanaal eiland, Oosteind. Daarna gaan we verder met heel Vrachelen en Den Hout. In Noord gaan we de Schildersbuurt, Kruidenbuurt, Sterrenbuurt, Molenbuurt, Staatsliedenbuurt en Dammenbuurt doen. 

De planning te maaien buurten week 30

Het gras begint al weer bruin te worden en met alle warmte is het weer nodig om water te geven. We zullen dus beperkt aan het maaien zijn. We hebben nog een maaimachine in Oosterhout Noord rijden en we gaan verder met het centrum.

Sterkte met de warmte!

De planning te maaien buurten week 29

Dankzij de regen zal volgende week het gras weer lekker gaan groeien. We kunnen helaas niet op alle plekken tegelijk zijn, maar we zullen overal weer langskomen. 

Zo blijft de maaier in Noord weer zijn ronde doen en begint 

De planning te maaien buurten week 28

Ook week 28 zullen we maaien, maar het tempo loopt door de uitblijvende regen verder terug. Volgende week starten we met het weer met het gebied dat wij Vrachelen noemen. Hieronder vallen voor het maaien:

Vrachelen zuid-oost, Vrachelen zuid-west, Vrachelen noord-west, Vrachelen noord en Den hout.

Ook in Noord zijn we volgende week nog te vinden in de Staatsliedenbuurt, Donkenbuurt en Beemdenbuurt.

De planning te maaien buurten week 27

We merken dat het droog is, want het gras groeit minder hard dan de weken er voor. De tijd tussen maaibeurten wordt opgerekt om daadwerkelijk gras te hebben om te maaien. Hierdoor krijgen onkruid en bloemen wel meer tijd om de hoogte in te gaan. Maar daar zijn de insecten en bijen weer blij mee. 

In week 27 kunt u maaimachines tegen komen in Oosterhout Midden. Zoals het er nu naar uit ziet zijn we volgende week in Leijsenakkers, Centrum, Slotjes oost  en slotjes west.

ook in Noord beginnen we weer van voor af aan: Dammenbuurt, Staatsliedenbuurt, Larenbuurt, Donkenbuurt, Beemdenbuurt en Kruidenbuurt. 

De schapen kunt u vinden bij het Slotbossepark.

De planning te maaien buurten in week 24

Molenbuurt , Kastelenbuurt , Vogelbuurt , Dammenbuurt , Staatsliedenbuurt , Schildersbuurt , Donkenbuurt , Slotjes-Midden , Slotjes-West , Oud-west , Kanaaleiland , Vrachelen-Noord , Vrachelen-NoordWest

De planning te maaien buurten in week 23:

Kastelenbuurt , Molenbuurt , Dammenbuurt , Staatsliedenbuurt , Donkenbuurt ,  Schildersbuurt , Beemdenbuurt , Vrachelen-ZuidoostVrachelen-Zuidwest , Dorst , De Warande , Componistenbuurt , Paterserf , Natuurkundigenbuurt , Schrijversbuurt , Bloemenbuurt

Vanaf heden is er een extra maaier aangetrokken die continu in Noord maait:

Dammenbuurt  / Staatsliedenbuurt / Larenbuurt / Donkenbuurt / Schildersbuurt / Kruidenbuurt / Sterrenbuurt / Beemdenbuurt / Vogelbuurt / Kastelenbuurt / Molenbuurt

De andere maaiers zullen eerst naar midden gaan en daarna Vrachelen

Centrum / Leijsenakkers / Slotjes oost / Industrieterrein Heikant / Slotjes midden / Slotjes west / Oud west / Kanaal eiland / Oosteind/ Vrachelen zuidoost / Vrachelen zuidwest / Vrachelen noordwest / Vrachelen noord / Den Hout

De schapen lopen tussen de Effentweg en de Bovensteweg

De planning te maaien buurten in week 20:

Week 19 is voorspoedig verlopen. Bovenop het geplande hebben we ook door kunnen werken. Hierdoor is het hele midden ook gemaaid. Hieronder verstaan we: Centrum, Leijsenakkers, Slotjes oost, Industrieterrein Heikant, Slotjes Midden, Slotjes west, Oud west, Kanaal eiland en Oosteind. In week 20 kunnen we weer verder naar het volgende gebied. Een aantal grasvelden zijn nog even overgeslagen in verband met obstakels op het gras. Hier komen we nog terug.

Het gras laat ongelijke groeisnelheid zien dus onze maaiers splitsen zich op. In noord groeit het gras veel sneller dus we komen hier sneller terug terwijl de andere maaier de volledige ronde afmaakt.

We zijn volgende week aan het werk in de volgende wijken:

Maaier nummer 1

De Warande - plattegrond

Componistenbuurt - plattegrond

Paterserf - plattegrond

Bloemenbuurt - plattegrond

Schrijversbuurt - plattegrond

Natuurkundigenbuurt - plattegrond

Dorst - plattegrond

Maaier nummer 2;

Vogelbuurt - plattegrond

Kastelenbuurt - plattegrond

Dammenbuurt - plattegrond

Staatsliedenbuurt - plattegrond

Schapen

Ook worden we in week 20 ondersteund door een kudde Kempische Heideschapen. U kunt ze vinden bij de Slotbossetoren. Ze hopen halverwege week 21 klaar te zijn.

note; als maaier 1 klaar is gaat hij door naar Vrachelen. Als Maaier 2 klaar is gaat hij de andere wijken in Noord doen. Zie hiervoor week 19.

Let op! Materiele of Personele problemen kunnen ervoor zorgen dat het maaien vertraging oploopt. Obstructie van grasvelden kan er ook voor zorgen dat velden overgeslagen worden. 

De planning te maaien buurten in week 19:

In week 19 zijn we te vinden in onderstaande buurten. We rijden rond met 2 machines. 

Larenbuurt - plattegrond

Donkenbuurt - plattegrond

Schildersbuurt - plattegrond

Kruidenbuurt - plattegrond

Sterrenbuurt - plattegrond

Beemdenbuurt - plattegrond

Let op! de bestanden zijn heel groot en zullen eerst geminimaliseerd moeten worden om goed te kunnen bekijken. Alle groene stukken zijn percelen die gemaaid worden.