Graven proefsleuven Wilhelminakanaal Noord

Het bestaande riool van Wilhelminakanaal Noord moet worden omgebouwd en de weg moet worden gereconstrueerd om de aanleg en de bouw van het nieuwe industrieterrein Everdenberg Oost mogelijk te maken.

Vooruitlopend op deze werkzaamheden moeten we weten waar en op welke diepte de bestaande kabels en leidingen liggen. Daarom worden er 3 proefsleuven gegraven op de locaties (zie de 3 oranje stippellijnen) die zijn afgebeeld op de luchtfoto (pdf, 509 kb).

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer ter plaatse geleid met behulp van borden en schildjes en verkeersregelaars (overdag). De verkeersmaatregelen (pdf, 404 kb) kunt u bekijken via de link. Vrijkomend bronneringswater zal worden geloosd op de sloot van de Bremstraat of op het oppervlaktewater van het Wilhelminakanaal.

De werkzaamheden vinden donderdag 2 en vrijdag 3 juni plaats.

 

Meer informatie

Vragen over dit project kunt u stellen aan de projectleider, de heer J. van Rooten. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0162 of via e-mail j.van.rooten@oosterhout.nl. l