Gaat u een bedrijfspand, woning of perceel aankopen of verkopen? Dan doet er goed aan informatie in te winnen over de bodemkwaliteit. Als de bodem verontreinigd is, kunt u de locatie misschien niet gebruiken waarvoor u dat wilt.

Beschrijving

Gaat u een bedrijfspand, woning of perceel aankopen of verkopen? Dan doet u er goed aan informatie in te winnen over de bodemkwaliteit. Als de bodem verontreinigd is, kunt u de locatie misschien niet gebruiken waarvoor u dat wilt.

De gemeente Oosterhout heeft een bodeminformatiesysteem. Het bodeminformatiesysteem (BIS) bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, bodemsaneringen, ondergrondse tanks en historische bodembedreigende activiteiten.

Op basis van het BIS kan de adviseur van de gemeente Oosterhout u gegevens aanleveren over de verwachte milieu-hygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater van het door u opgevraagde perceel.

Aangezien het hoofdzakelijk historische informatie betreft kunnen wij nooit 100% zekerheid geven wat de huidige kwaliteit is van de grond en het grondwater. De geleverde gegevens zijn de op dit moment bij de gemeente Oosterhout bekende gegevens. Indien geen informatie over de locatie bekend is, wil niet zeggen dat er geen verontreiniging aanwezig is.

Als u de kwaliteit wil weten van de bodem stuur dan een e-mail met onderstaande gegevens naar bodeminfo@oosterhout.nl:

  • Het adres van de locatie (indien deze niet beschikbaar graag kaartje toevoegen met de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving);
  • Adres voor de facturering;
  • KVK-nummer, indien beschikbaar.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de vakgroep bodem, via 14 0162 of via het e-mail adres bodeminfo@oosterhout.nl.

De bodemtoets wordt doorgaans binnen 5 werkdagen door onze bodemadviseurs behandeld.

Aan de behandeling van de aanvraag zijn leges verbonden. De actuele leges zijn te vinden op https://lokaleregelgeving.overheid.nl. Deze kosten zijn vastgesteld in de legesverordening van de gemeente Oosterhout. De kosten voor 2024 bedragen € 28,75 per kwartier arbeid.