Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Hierop zijn zienswijzen ingediend. De zienswijzen, de reacties op de zienswijzen en de eventuele wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan worden naar verwachting voorgelegd aan de gemeenteraad in het 2e kwartaal van 2024. Het plan is in behandeling bij de heer N. de Geus van de gemeente Oosterhout, telefoon 14 0162.

Het plan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.