Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting in het 2e kwartaal van 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het plan is in behandeling bij mevrouw H. van Gisbergen van de gemeente Oosterhout, telefoon 14 0162.