De oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal. Ook in Oosterhout zijn we op zoek naar manieren om Oekraïners te steunen en vluchtelingen onderdak te bieden. Voor de korte en wellicht ook lange termijn. Want in Oosterhout zijn we er voor elkaar, dus ook voor Oekraïne.

Ook in onze gemeente zien we hartverwarmende initiatieven en reacties vanuit inwoners, organisaties en het bedrijfsleven. We zijn trots op zoveel gastvrijheid en willen hier als gemeente dan ook graag ondersteuning aan bieden.

Samen willen we ondersteuning bieden aan hen die dat nodig hebben. Op deze pagina vind u daarom nuttige informatie over bijvoorbeeld opvang, doneren en waar u heen kunt als u vragen heeft of een bijdrage wil leveren.

We willen u alvast hartelijk danken voor uw betrokkenheid. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact met ons opnemen via 14 0162 of via hulp-oekraine@oosterhout.nl

Ook kunt u veel informatie vinden op refugeehelp.com: hét online platform waar Oekraïense vluchtelingen en mensen die hulp willen bieden terecht kunnen voor informatie.