De oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal. Ook in Oosterhout zijn we op zoek naar manieren om Oekraïners te steunen en vluchtelingen onderdak te bieden. Voor de korte en wellicht ook lange termijn. Want in Oosterhout zijn we er voor elkaar, dus ook voor Oekraïne.

Ook in onze gemeente zien we hartverwarmende initiatieven en reacties vanuit inwoners, organisaties en het bedrijfsleven. We zijn trots op zoveel gastvrijheid en willen hier als gemeente dan ook graag ondersteuning aan bieden.

Samen willen we ondersteuning bieden aan hen die dat nodig hebben. Op deze pagina vind u daarom nuttige informatie over bijvoorbeeld opvang, doneren en waar u heen kunt als u vragen heeft of een bijdrage wil leveren.

We willen u alvast hartelijk danken voor uw betrokkenheid. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact met ons opnemen via 14 0162 of via hulp-oekraine@oosterhout.nl

Ook kunt u veel informatie vinden op refugeehelp.com: hét online platform waar Oekraïense vluchtelingen en mensen die hulp willen bieden terecht kunnen voor informatie. 

Het is begrijpelijk als u vragen hebt over de oorlog in Oekraïne. Op deze pagina vindt u antwoorden op een aantal vragen. Wilt u meer weten? Raadpleeg dan de website van de Rijksoverheid of neem contact met ons op via hulp-oekraine@oosterhout.nl. Wij proberen uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden of verwijzen u door naar de juiste organisatie.

Op de website van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant kunt u informatie vinden over een aantal veiligheidsthema's.

Informatie voor Oekraïners in Nederland

Mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn kunnen via een WhatsApp-hulplijn terecht bij het Rode Kruis. Ook wordt een Nederlandstalige informatielijn geopend voor mensen die bijvoorbeeld vragen hebben over hoe ze tijdelijke huisvesting kunnen aanbieden.

De WhatsApp-hulplijn is bereikbaar op 06- 4815 8053. Hierop kunnen mensen vragen stellen in het Oekraïens of Engels. Vervolgens krijgen zij antwoord in de taal waarin zij een bericht gestuurd hebben. 

Daarnaast is er een telefonische informatielijn voor Nederlandstaligen, waarbij mensen hulp kunnen vragen of bieden,. Deze hulplijnzal op werkdagen tussen 9.00 en 21.00 uur bereikbaar zijn en is bereikbaar via 070 44 55 888. Zowel hulpvragers als hulpaanbieders kunnen hier terecht. 

Ik wil als vrijwilliger helpen bij de opvang van vluchtelingen in Oosterhout. Waar kan ik mij melden?

Dat kan op verschillende manieren:

  • Registreer je op de website van Oosterhoutvoorelkaar als vrijwilliger Oekraïnehulp.

Een van de medewerkers neemt contact met je op om eventuele vragen van je te beantwoorden en om je aanbod te verduidelijken, mocht dat nodig zijn. Zodra er een hulpvraag binnenkomt die bij jouw aanbod past, nemen ze opnieuw contact met je op. 

Aanmelden kan via de website van Oosterhoutvoorelkaar.

  • Meld je aan bij Ready2Help

Ready2Help zoekt vrijwilligers die willen meehelpen met het verder inrichten van de opvanglocaties in

Oosterhout. Aanmelden kan via https://ready2help.rodekruis.nl/

Organiseert u een actie waarvoor u extra ondersteuning nodig hebt?

Dan kunt u deze ook plaatsen op de website van Oosterhoutvoorelkaar. Zij matchen deze hulpvraag als dat kan met vrijwilligers uit hun netwerk. 

Ik wil tolken, waar kan ik mij melden?

 U kunt reageren op de vacature ‘Tolk Oekraïens gevraagd’ op www.oosterhoutvoorelkaar.nl. Als er behoefte is aan een tolk, brengt Oosterhoutvoorelkaar u in contact met de aanvrager.

 

Veelgestelde vragen

  • Heeft u vragen over de situatie rondom Oekraïne?

Kijk dan op de website van de Rijksoverheid voor de laatste landelijke updates

  • Waar en wanneer kunnen kinderen van Oekraïense vluchtelingen naar school, kunnen zij Nederlandse les krijgen en hoe regelen zij dit?

Aanmelden hiervoor kan via hulp-oekraine@oosterhout.nl. Het Delta onderwijs in Oosterhout heeft een speciale klas voor basisonderwijs aan anderstalige kinderen. Er zijn ook scholen in de regio die daarin zijn gespecialiseerd, waar Oekraïense kinderen terecht kunnen voor onderwijs. Als u zelf een vluchteling gezin opvangt kunt u zich registreren via hulp-oekraine@oosterhout.nl  

  •  Ik ben een ondernemer, wat zijn de gevolgen voor mijn bedrijf van de door de EU opgelegde sancties aan Rusland?

Meer informatie hierover kunt u vinden bij het Ondernemersloket Sancties Rusland van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).

  • Ik ben Oosterhouter en ik zit in Oekraïne. Kan de gemeente mij helpen?

Het reisadvies voor Oekraïne is rood. Verlaat het land op eigen gelegenheid als dit veilig kan. Kan dit niet? Probeer dan een veilige plaats te zoeken.

Er is geen ambassade of consulaire dienstverlening meer in Oekraïne. De Nederlandse overheid evacueert geen burgers uit Oekraïne. U kunt dag en nacht contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken via +31 247 247 247. Op de website van Nederland Wereldwijd staan veelgestelde vragen over reizen van Oekraïne naar Nederland

  • Ik ben Oosterhouter en ik zit in Rusland. Kan de gemeente mij helpen?

 Op dit moment kunt u door de Europese sancties niet vliegen van Rusland naar Nederland. Meer informatie vindt u op de website van het ministerie van Buitenlandse zaken of de Russische ambassade. U kunt dag en nacht contact opnemen met Buitenlandse Zaken via +31 247 247 247.

  • Ik heb contact met vluchtelingen uit Oekraïne. Hoe kom ik aan informatie voor hen?

Veel vragen over rechten en plichten van Oekraïners in Nederland zijn nog onduidelijk. Hier komt de komende periode meer duidelijkheid over.

Informatie over de verblijfsstatus en procedure vindt u bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) Informatie voor vluchtelingen in Nederland vindt u bij VluchtelingenWerk Nederland.

Extra opvang Lievenshove

Vanaf november 2023 worden er 24 extra opvangplekken voor ontheemden uit Oekraïne op Lievenshove gecreeërd. 

Lees voor meer informatie onderstaande bewonersbrief. 

Bewonersbrief omgeving Lievenshove ontheemden Oekraïne 14 november 2023.