Belastingdienst

De Belastingdienst verzorgt een aantal toeslagen.  Op deze pagina wordt ingegaan op de vier belangrijkste inkomensafhankelijke toeslagen, die u (maandelijks) een financieel steuntje in de rug kunnen bieden. Wees geen dief van uw eigen portemonnee en maak gebruik van deze toeslagen.

Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen. Door de heffingskortingen hoeft u minder belasting en minder premies te betalen.

De Participatiewet (PW) ziet (bijna alle) heffingskortingen als inkomsten die met een bijstandsuitkering verrekend moeten worden. Als u een bijstandsuitkering ontvangt / gaat ontvangen, bent u verplicht om de heffingskortingen aan te vragen bij de Belastingdienst.

Huurtoeslag

Als u in een huurwoning woont, kunnen de kosten voor de maandelijkse huur soms hoog uitvallen. De huurkosten kunnen worden verminderd met een financiële vergoeding vanuit de Belastingdienst, namelijk de huurtoeslag.

Kindgebonden budget

Het hebben van kinderen kost geld! Vanuit het Rijk wordt u hierin ondersteund door de kinderbijslag. De Belastingdienst kent ook een financiële bijdrage in de kosten voor uw kinderen: het kindgebonden budget.

Kinderopvangtoeslag

Heeft u kinderen? Heeft u kinderopvang nodig om bijvoorbeeld te kunnen gaan werken? Kunt u de kosten voor kinderopvang niet zelf betalen? U kunt misschien in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Zorgtoeslag

Iedereen die in Nederland woont, is verplicht een zorgverzekering te hebben. Deze zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering, die u zelf kunt uitbreiden met een aanvullende verzekering. Om de kosten voor een goede zorgverzekering te kunnen betalen, bestaat er vanuit de Belastingdienst een financiële bijdrage in de maandelijkse kosten voor de basisverzekering. Deze bijdrage heet de zorgtoeslag.

Contact

Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente.