Berichten bijstand en werk


Europees Sociaal Fonds (ESF)

In West-Brabant werken overheid, onderwijs en ondernemers samen in het regionaal platform Arbeidsmarktbeleid West-Brabant. Het doel hiervan is een toekomstbestendige arbeidsmarkt. De pijlers zijn gericht op een flexibele, vraaggerichte en inclusieve arbeidsmarkt. Het regionaal project 'West-Brabant Werkt aan Morgen' is medegefinancierd dankzij een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds.

Mede dankzij een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds blijft het doel dat cliënten werk kunnen vinden door:

  • belemmeringen op het pad van cliënten weg te nemen.
  • de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.
  • betere toegang tot arbeidsmarktkansen te krijgen.