Kostendeler

Als er meer mensen in één woning wonen, kunnen de woonkosten met elkaar worden gedeeld. Er wordt dan gesproken van kostendelers. Bij kostendelers geldt er een speciale regeling voor een bijstandsuitkering, namelijk de 'kostendelersnorm'.

Wat is de kostendelersnorm?

Kort gezegd betekent de kostendelersnorm dat, als u een woning deelt met meer volwassenen, de bijstandsuitkering daarop wordt aangepast.

Onderstaand gaan we wat dieper in op een aantal dingen over de kostendelersnorm.

Wat is een meerpersoonshuishouden?

De kostendelersnorm geldt voor volwassenen die samen een woning delen. Dit heet een 'meerpersoonshuishouden'. Dit kan bijvoorbeeld een gezin zijn met twee ouders en een aantal volwassen inwonende kinderen. Er kan ook nog een inwonende (groot)ouder bij horen of een broer, zus, neef, nicht of de partner van de volwassen zoon of dochter. 

Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of u getrouwd bent en of u familie bent van elkaar. Het maakt ook niet uit waarom u samen een woning deelt.

De voordelen van woningdelen staan los van de redenen waarom u samenwoont.

Daarom geldt in alle meerpersoonshuishoudens de kostendelersnorm.

Wie telt er wel en niet mee voor de kostendelersnorm?

Bij de kostendelersnorm tellen de inkomsten en het vermogen van u en uw partner mee voor het recht op een uitkering, omdat u daarmee een gezamenlijke huishoudig hebt.

De inkomsten en het vermogen van andere huisgenoten tellen niet mee. De volwassen huisgenoten zelf tellen wèl mee voor de hoogte van uw uitkering.

De wet noemt 4 categorieën personen die een uitzondering vormen. Zij tellen dus niet mee voor de kostendelersnorm. Met deze personen kan belanghebbende volgens de wet geen kosten delen.

De 4 categorieën zijn:

  • personen tot 27 jaar.
  • echtgenoot van belanghebbende.
  • samenwonenden met een commerciële relatie: kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning; verhuurders en kostgevers die een zakelijke of commerciële relatie hebben met de huurders of kostgangers in hun woning.
  • studenten: studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000); leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen; meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op de Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos).

Ook in geval van tijdelijk verblijf is een uitzondering op de kostendelersnorm mogelijk.

Een commerciële relatie is niet mogelijk tussen ex-partners en bloed- / aanverwanten in de eerste en tweede graad. De gemeente doet melding van een commerciële relatie aan de Belastingdienst.

(Bloedverwanten in de eerste graad zijn de ouders en kinderen. In de tweede graad zijn grootouders, de kleinkinderen, de broers en zussen)

 

Ook kostendelersnorm voor IOAW en IOAZ

Vanaf 1 juli 2015 geldt ook voor de IOAW en IOAZ de kostendelersnorm voor een alleenstaande werkloze werknemer die met één of meer meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft. De kostendelersnorm geldt dus niet voor gehuwden/samenwonenden.

De kostendelersnorm wordt voor deze wetten uitgevoerd met een eigen rekensystematiek. Over de periode 1 juli 2015 tot en met 31 december 2018 wordt de hoogte van de uitkering geleidelijk afgebouwd, door toepassing van lagere grondslagen.

Van 1 juli 2015 tot en met 31 december 2018 zal de uitkering over een periode van vijf jaar, in totaal 20% verlaagd worden:

  • per 1 juli 2015 ontvangt u 68% van de norm voor gehuwden/samenwonenden;
  • per 1 januari 2016 ontvangt u 65%;
  • per 1 januari 2017 ontvangt u 60%;
  • per 1 januari 2018 ontvangt u 55%;
  • per 1 januari 2019 ontvangt u 50%.

De afbouwregeling geldt ook voor personen die ná 1 juli 2015 recht hebben gekregen op een IOAW-/IOAZ-uitkering.

Contact

Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente.