Wet dwangsom

Neemt de gemeente te laat een beslissing op een aanvraag, bezwaarschrift, vergunning of ontheffing? U kunt recht hebben op een financiële vergoeding (dwangsom).

De dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen. De gemeente zal zich in de aanvraagfase èn in de bezwaarfase aan een bepaalde behandeltermijn moeten houden.