Omgevingsvergunning voor monumenten

Wilt u een verandering aanbrengen aan een monument? Dan heeft u een omgevingsvergunning (voorheen monumentenvergunning) nodig. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket

Waarvoor nodig?

Een omgevingsvergunning heeft u nodig voor alle wijzigingen aan de bouwkundige structuur van een monument. Het gaat hierbij om wijzigingen aan het hele pand. Inclusief de gevel, tuin, binnenplaats en het interieur.

Herbestemmingssubsidie

U kunt jaarlijks van 1 oktober tot en met 30 november herbestemmingssubsidie aanvragen. Deze subsidie bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. Op de pagina van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kunt u lezen hoe u dit aan kunt vragen.

Instandshoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe.
Voor meer informatie, zie onderstaande pagina's:

Onderhoud aan monumenten

Per 1 januari 2012 is er geen vergunning meer nodig voor:

 • kleinschalige onderhoudswerkzaamheden aan een rijksmonumentaal pand waar de materiaalsoort, kleur, vorm, detaillering en profilering niet anders worden.
 • wijzigingen aan onderdelen zonder monumentale waarde waarbij geen hak- en breekwerk in het casco nodig is.
 • Overige bouwactiviteiten bij uw monument. U kunt dan denken aan tuinmeubels, schuttingen, keermuren ed.

U kunt het beste uw plannen vroegtijdig met de gemeente bespreken in een vooroverleg.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

U heeft een omgevingsvergunning nodig voor het wijzigen van een beschermd pand. Bij gemeentelijke,provinciale en rijksmonumenten heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig bij alle sloop-,bouw-,en restauratiewerkzaamheden aan het monument. U moet daarbij bijvoorbeeld denken aan:

 • Wijzigingen aan de buitenkant: onder andere vernieuwen of vervangen van stucwerk en voegwerk, herstel of vernieuwen van daken, dakkapellen, goten en schoorstenen, vervangen van deuren, kozijnen en ramen, en voor schilderwerk in een gewijzigde kleurstelling;
 • Inpandige wijzigingen: wijzigingen in de structuur (indeling) van het pand en wijzigingen aan waardevolle interieurelementen.

U kunt het beste uw plannen vroegtijdig met de gemeente bespreken in een vooroverleg.

Uw plan zal besproken worden in een Monumentencommissie. Vergaderdata (onder voorbehoud) Monumentencommissie in 2023 op vrijdagen van 09.30 uur tot 12:30 uur:

2022:

 • 23 december 2022 (10:00 uur tot 12.30 uur)

2023:

 • 27 januari 
 • 3 maart 
 • 7 april
 • 12 mei 
 • 16 juni 
 • 14 juli 
 • 1 september 
 • 6 oktober 
 • 10 november 
 • 15 december 

Isolatie aan historische gebouwen

Bent u eigenaar van een historisch pand? Dan is het goed om te weten dat er een gids is waarbij  een overzicht van de stappen die u kunt nemen als u uw pand zou willen verduurzamen door middel van na-isolatie. Bijvoorbeeld wanneer u met een restauratie of herbestemming van het hele woonhuis bezig gaan, maar ook wanneer u  juist één ruimte zou willen na-isoleren. Zie:

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid/documenten/publicaties/2019/01/01/isolatie-van-historische-gebouwen

Energiemaatregelen voor monumenten

Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zijn pagina's toegevoegd voor monumenteigenaren en -beheerders met tips om het energieverbruik te verlagen en te informeren over de invloed van binnenklimaatregelen op het erfgoed. 

Vooroverleg aanvragen

In het omgevingsloket kunt u een vooroverleg aanvragen. U heeft hiervoor een DigiD inlogcode nodig (wat is een DigiD ?). Bedrijven en instanties kunnen inloggen met een Eherkenning.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente.