Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Cultuur

Oosterhout kent een rijk cultureel leven. Culturele voorzieningen en activiteiten maken de stad aantrekkelijk. Aantrekkelijk voor eigen inwoners, voor toeristen en als vestigingsplaats voor ondernemingen.

InOosterhout: het complete sport- en cultuuraanbod

www.inoosterhout.nl: het complete sport- en cultuuraanbod op één website
www.inoosterhout.nl: het complete sport- en cultuuraanbod op één website

Op de website www.inoosterhout.nl worden sport- en culturele activiteiten aangeboden voor verschillende doelgroepen: kinderen tot 12 jaar, jeugd van 12-18 jaar en volwassenen. Ook het complete sport- en beweegaanbod voor aangepast sporten is terug te vinden via de website. Inloggen kan met inlognaam en wachtwoord die ook voor sjorssportief.nl gebruikt werden.

De website InOosterhout is een samenwerking tussen MOOVE, H19, Theek5, Delta Onderwijs en de gemeente Oosterhout.    

Cultuur 3.0

De Kwekerij speelt tijdens de kick-offbijeenkomst Cultuur 3.0

In 2015 werkten Oosterhouters samen aan de toekomst van cultuur in Oosterhout, onder de noemer Cultuur 3.0. Iedereen die cultuur van en in Oosterhout een warm hart toedraagt, een frisse blik heeft of cultuur kan verbinden, kon meedoen en meedenken.

Kunst en cultuur, waar begint en eindigt het? Waar balanceren we op het randje van cultuur? En waar slaan we bruggen tussen cultuur en andere domeinen, zoals educatie, economie, identiteit en het sociaal domein? Van en voor wie is kunst en cultuur? Is cultuur hoofd- of bijzaak? Deze en meer vragen passeerden het afgelopen jaar de revue.

De vorm waarin het beleid werd herijkt, lag nog open. Er was slechts een aantal uitgangspunten. Cultuur laat zich niet alleen vangen op papier. De nadruk ligt op de beweging en de verbindingen die Oosterhouters met elkaar kunnen creëren.

Cultuurnota 'Droom, durf en beleef'

De opbrengst van de bijeenkomsten is terug te brengen tot drie thema’s: vrijheid (loslaten en belemmeringen wegnemen), contact (verbinden en samenwerken) en ondersteuning (faciliteren en stimuleren). Dit is vertaald in de Cultuurnota 'Droom, durf en beleef' (pdf, 13 MB). Deze cultuurnota is door de raad definitief  vastgesteld in juli 2016.

Wethouder Robin van der Helm bedankt alle mensen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de nota en hij spreekt de wens uit dat zij hun enthousiasme blijven inzetten voor het culturele leven in Oosterhout.

Alle stappen in het proces zijn samengevat in het procesoverzicht (pdf, 2MB). Meer in detail zijn de opbrengsten per sessie opgenomen onder het menu-item Ontmoetingen.