In de trouwzaal van het stadhuis kunnen huwelijken of partnerschapsregistraties worden gesloten van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. 

U kunt een familielid, vriend of kennis vragen uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken. Het verzoek hiervoor moet tenminste 3 maanden voor de ceremonie worden ingediend. Meer informatie hier over vindt u in de gemeentewinkel bij een bekende tot trouwambtenaar benoemen
Let op, dit kan niet bij de kosteloze en eenvoudige huwelijken/geregistreerde partnerschappen. (€ 192,00). 

De trouwambtenaren die in dienst zijn van de Gemeente Oosterhout hebben een jarenlange ervaring in hun belangrijke rol als Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (babs). Zij dragen bij aan een van de mooiste dagen van uw leven.  Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde trouwambtenaar van de Gemeente Oosterhout kunt u dit aangeven in de melding voorgenomen huwelijk/partnerschap.

De ingang van de trouwzaal bereikt u via de achteringang (personeelsingang). De ambtenaar van de burgerlijke stand of gemeentebode ontvangt u daar.

Dieren worden niet toegelaten in de trouwzaal, alleen hulphonden die iemand begeleiden wegens lichamelijke beperkingen.

Trouwen/partnerschapsregistratie kosteloos

 • is alleen mogelijk voor inwoners van Oosterhout;
 • wordt gesloten in het gemeentehuis op maandag en dinsdag om 09.00 uur;
 • duurt niet langer dan 15 minuten;
 • er is geen gesprek met de ambtenaar van de burgerlijke stand;
 • er wordt geen toespraak gehouden en
 • u kunt geen voorkeur opgeven voor een bepaalde ambtenaar. 

 Trouwen/partnerschapsregistratie voor € 192,00 

 • wordt gesloten in het gemeentehuis op maandag en dinsdag om 10.00 uur, om 11.00 uur en op woensdag om 09.00, 10.00 en 11.00 uur;
 • duurt niet langer dan 15 minuten;
 • er is geen gesprek met de ambtenaar van de burgerlijke stand;
 • er wordt geen toespraak gehouden en
 • u kunt geen voorkeur opgeven voor een bepaalde ambtenaar.

Huwelijk/partnerschapsregistratie in het stadhuis

Maandag t/m Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Uitgezonderd zijn de zondagen en erkende feestdagen

Huwelijk/partnerschapsegistratie in buiten- of keuzelocatie

In de buitenlocaties de Schelp, de Schelleboom, de Vredeskerk. Het Houtse Meer, Bos & Co, Restaurant Zout & Citroen, Uitspanning Jacobushoeve en de overige locaties naar keuze kunnen huwelijken of partnerschapsregistraties gesloten worden op alle dagen en tijden.

Prijzen

Zie het overzicht (PDF, 82 kb) van de kosten voor huwelijk/partnerschap

Vooraf melden

Voordat u kunt trouwen of een geregistreerd partnerschap wil aangaan moet u dit melden aan de gemeente waar het huwelijk of het geregistreerd partnerschap zal plaatsvinden. Tussen de melding en de dag van huwelijk/partnerschap moet minimaal 14 dagen zitten. Maar u kunt de melding ook eerder indienen; vanaf 1 jaar voor de datum van het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Formulieren melden huwelijk/geregistreerd partnerschap

Formulier melding voorgenomen huwelijk/partnerschap (Word, 65 kb)

Formulier melding kosteloos of eenvoudig voorgenomen huwelijk / partnerschapsregistratie