Familielid, vriend of kennis als trouwambtenaar

U kunt een familielid, vriend of kennis vragen uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken. Het verzoek hiervoor moet tenminste 3 maanden voor de ceremonie worden ingediend. Meer informatie hier over vindt u in de gemeentewinkel bij een bekende tot trouwambtenaar benoemen
Let op, dit kan niet bij de kosteloze en eenvoudige huwelijken/geregistreerde partnerschappen. (€ 165,00). 

Trouwambtenaar van de gemeente

De trouwambtenaren die in dienst zijn van de Gemeente Oosterhout hebben een jarenlange ervaring in hun belangrijke rol als Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (babs). Zij dragen bij aan een van de mooiste dagen van uw leven.  Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde trouwambtenaar van de Gemeente Oosterhout kunt u dit aangeven in de melding voorgenomen huwelijk/partnerschap.

De ingang van de trouwzaal bereikt u via de achteringang (personeelsingang). De ambtenaar van de burgerlijke stand of gemeentebode ontvangt u daar.

Dieren worden niet toegelaten in de trouwzaal, alleen hulphonden die iemand begeleiden wegens lichamelijke beperkingen. Het is niet toegestaan om na de plechtigheid rijstkorrels, confetti, papiersnippers e.d. te strooien. Dit betreft zowel binnen als buiten op het plein voor het gemeentehuis.

 

Trouwen in het gemeentehuis:

Trouwen/partnerschapsregistratie kosteloos

 • is alleen mogelijk voor inwoners van Oosterhout;
 • wordt gesloten in het gemeentehuis op maandag en dinsdag om 09.00 uur;
 • duurt niet langer dan 15 minuten;
 • er is geen gesprek met de ambtenaar van de burgerlijke stand;
 • er wordt geen toespraak gehouden en
 • u kunt geen voorkeur opgeven voor een bepaalde ambtenaar. 

 Trouwen/partnerschapsregistratie voor € 165,00 

 • wordt gesloten in het gemeentehuis op maandag en dinsdag om 10.00 uur, om 11.00 uur en op woensdag om 09.00, 10.00 en 11.00 uur;
 • duurt niet langer dan 15 minuten;
 • er is geen gesprek met de ambtenaar van de burgerlijke stand;
 • er wordt geen toespraak gehouden en
 • u kunt geen voorkeur opgeven voor een bepaalde ambtenaar.

Huwelijk/partnerschapsregistratie in het stadhuis

Maandag t/m Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Uitgezonderd zijn de zondagen en erkende feestdagen

Huwelijk/partnerschapsegistratie in buiten- of keuzelocatie

Naast het stadhuis kunt u In de buitenlocaties de Schelp, de Schelleboom, de Vredeskerk. Het Houtse Meer, Bos & Co, Restaurant Zout & Citroen, Uitspanning Jacobushoeve en een eigen gekozen locatie uw huwelijk of partnerschapsregistraties sluiten worden op alle dagen en tijden. Meer informatie vindt u bij Trouwen op locatie.

Prijzen

Zie de Prijslijst kosten voor huwelijk/partnerschapverzicht (PDF, 82 kb)

Vooraf melden

Voordat u kunt trouwen of een geregistreerd partnerschap wil aangaan moet u dit melden aan de gemeente waar het huwelijk of het geregistreerd partnerschap zal plaatsvinden. Tussen de melding en de dag van huwelijk/partnerschap moet minimaal 14 dagen zitten. Maar u kunt de melding ook eerder indienen; vanaf 1 jaar voor de datum van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt de melding digitaal indienen of u kunt het Word-dcoument aan ons toesturen of persoonlijk op afspraak komen inleveren. 

Formulieren melden huwelijk/geregistreerd partnerschap

Formulier melding voorgenomen huwelijk/partnerschap  (Word, 65 Kb)

Digitaal formulier melding voorgenomen huwelijk / partnerschapsregistratie    

Indien van toepassing:

Formulier verzoek eigen buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (Word, 16 Kb)

Formulier verzoek ceremonie op een niet aangewezen locatie (Word, 15 Kb)

Voor de huidige informatie over trouwen of een geregistreerd partnerschap op huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/trouwen-samenlevingscontract-en-geregistreerd-partnerschap/vraag-en-antwoord/waar-heb-ik-recht-op-als-ik-trouw-in-gemeenschap-van-goederen