Mantelzorgwaardering

De gemeente Oosterhout heeft veel waardering voor het werk dat mantelzorgers verrichten. Als blijk van waardering zetten we jaarlijks mantelzorgers in het zonnetje met:

  • het organiseren van activiteiten;
  • De subsidieregeling mantelzorgwaardering;
  • de ondersteuning van de jaarlijkse Mantelzorgdag georganiseerd door Rotaryclub De Warande en Surplus Welzijn.

Mantelzorgbon

De mantelzorgwaardering is een blijk van waardering voor mantelzorgers die intensieve zorg verlenen aan een zorgvrager die in de gemeente Oosterhout woont.

Vorig jaar zou dit voor het eerst in de vorm van een activiteitenaanbod plaatsvinden. Wegens Corona kon dit geen doorgang vinden en zijn er cadeaubonnen verstrekt. Ook in 2021 waarderen we onze mantelzorgers met cadeaubonnen ter waarde van € 50,- die zij bij lokale ondernemers kunnen uitgeven.

Mantelzorgers die tenminste drie maanden lang structureel minimaal acht uur per week zorgen voor een Oosterhoutse zorgvrager, kunnen de mantelzorgwaardering tot uiterlijk 15 juni 2021aanvragen via de website www.mantelzorgbonoosterhout.nl . De cadeaubon wordt eind juni  naar hen verstuurd. Mantelzorgers kunnen de bon vervolgens via de website activeren en tot uiterlijk 30 juni 2022 besteden bij Oosterhoutse ondernemers. Deelnemende ondernemers staan vermeld op www.mantelzorgbonoosterhout.nl 

Subsidieregeling mantelzorgwaardering

Kleine initiatieven en activiteiten die bijdragen aan de ondersteuning en waardering van mantelzorgers kunnen een zapbudget aanvragen via het subsidieportaal. Met een zapbudget kunnen er in kleiner verband zelf activiteiten georganiseerd worden. Deze activiteiten hebben als doel de mantelzorger te waarderen, te verlichten in zijn of haar zorgtaak, een sociaal isolement te voorkomen (of te doorbreken) of het meedoen in de samenleving te bevorderen.

Voor wie is de mantelzorgwaardering niet bedoeld?

De mantelzorgwaardering is niet voor diegenen die gebruikelijke zorg verlenen aan hun huisgenoten. Het gaat hier om taken als: stofzuigen, afwassen, de was doen, enzovoorts. Of voor mantelzorgers die betaald krijgen voor deze taken.