Besluitenlijst college

Algemeen

 

Het college heeft:

  • vragen beantwoord van de fractie GroenLinks over woningbouw;
  • besloten het geactualiseerde overzicht van toezeggingen en moties vast te stellen;
  • kennisgenomen van de brief van ProRail over de planning van de verbreding van de spoorwegovergang in de Spoorstraat in Dorst en besloten de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren. Ook Dorst Trilt en Platform Dorst zullen worden ge├»nformeerd;
  • besloten krediet beschikbaar te stellen voor de toplaagrenovatie van het kunstgrasveld op sportpark de Contreie en dit te dekken uit de Uitvoeringsplanning Sport 2024;
  • kennisgenomen van het onderzoeksrapport 'Evaluatie en doorontwikkeling vrij toegankelijke ontmoetingsplekken' en besloten het onderzoeksrapport te delen met de gemeenteraad ter voorbereiding op de raadsinformatieavond sociaal domein van 5 maart 2024;
  • besloten gelden beschikbaar te stellen uit de Uitvoeringsplanning Tractie 2024 en Uitvoeringsplanning Afvalverwijdering 2024 voor aanschaf en renovatie van diverse containers ten behoeve van de milieustraat.