Ondernemers

Hoe vitaal zijn Oosterhoutse werkgevers? En hoe zorg je ervoor dat jongeren komen werken bij Oosterhoutse bedrijven? Die twee vragen zijn het afgelopen jaar onderzocht door het bureau Every Second Strategies en tweedejaars studenten HRM (Avans Hogescholen).

De onderzoeken komen voort uit de Actieagenda Arbeidsmarkt & Economie van de gemeente Oosterhout. Doel van de agenda is het bevorderen van weerbare ondernemers, die kunnen meebewegen met maatschappelijke transities en arbeidsmarktontwikkelingen. Om meer inzicht in de ontwikkelingen te krijgen, zijn de twee onderzoeken uitgevoerd.

Jongeren op de arbeidsmarkt

Door bureau Every Second Strategies is een verkenning uitgevoerd naar de bekendheid van Oosterhoutse werkgevers bij jongeren. Uitkomst is dat er kansen liggen om thuiswonende afgestudeerde jongeren (18 tot 21 jaar) en jongeren in het laatste jaar van hun studie (21 tot 23 jaar) te binden aan Oosterhout. Daarnaast zijn er kansen om jongvolwassenen die zijn opgegroeid in Oosterhout maar nu elders wonen, te laten terugkeren.

Aanbevelingen in het rapport zijn om de voorzieningen en bereikbaarheid richting de bedrijventerreinen op orde te houden (zodat jongeren de daar aanwezige banen goed kunnen bereizen) en overzicht te bieden aan toekomstige werkenden in de gemeente (via een online infopagina).

Vitaliteit

Tweedejaars Avans-studenten HRM hebben in beeld gebracht hoe werkgevers omgaan met de vitaliteit van hun personeelsbestand. De studenten spraken werkgevers uit de sectoren horeca, zakelijke dienstverlening en overheid. Uitkomst is dat de werkgevers steeds meer aandacht besteden aan het welzijn van hun werknemers. Bijna alle werkgevers herkennen het vervangingsvraagstuk (inspelen op vergrijzing van het personeelsbestand). De werkgevers geven aan een rol van de gemeente op het thema nu niet noodzakelijk te vinden, omdat eigen vitaliteitsregelingen al effectief zijn ingevoerd.

Aanbevelingen van het onderzoek zijn om de samenwerking tussen bedrijven te versterken (functieroulatie), jongeren aan te trekken (verkennen van studentenhuisvesting) en aandacht te besteden aan gezondheid. Op basis van het onderzoek is een inventarisatie gestart om samen met bedrijven een mogelijke open dag te organiseren. De wens voor verkenning van studentenhuisvesting heeft een plaats gekregen in de prestatieafspraken met woningcorporatie Thuisvester.