Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u een overzicht van de besluiten van het college. Het college vergadert meestal iedere dinsdag. De genomen besluiten worden gepubliceerd op donderdag. 

Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout,  12 september 2023 

Algemeen

Actieprogramma Horecavisie

Horecaondernemers en de gemeente Oosterhout hebben de handen ineengeslagen om een toekomstvisie voor horeca in Oosterhout op te stellen. Een visie die vooral huidige en toekomstige horecaondernemers en vastgoedeigenaren moet inspireren. De gemeenteraad heeft deze visie vorig jaar vastgesteld.
In het actieprogramma van de Horecavisie zijn diverse acties opgenomen die in samenspraak met horecaondernemers zijn geconcretiseerd en/of uitgevoerd. Burgemeester en Wethouders hebben besloten de gemeenteraad te informeren met een raadsbrief over de stand van zaken van het actieprogramma Horecavisie en de ondernomen acties.

Verder heeft het college:

  • de aanpak van de Oosterhoutse stadspromotie in de komende twee jaar vastgesteld. De gemeente, stichting Bruisende Binnenstad en Theek5-VVV stellen een strategische werkgroep in die gaat onderzoeken hoe de promotie en marketing van de stad en de kerkdorpen vormgegeven moet worden;
  • besloten het SDG Manifest voor duurzame werelddoelen te ondertekenen;
  • besloten gelden beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 25.000 uit de Uitvoeringsplanning Tractie 2023 voor de aanschaf van diverse elektrische handgereedschappen;
  • besloten de raad een gewijzigd voorstel voor te leggen over de voorgestelde statutenwijziging van Stichting Delta-onderwijs.