Bewonersbrieven West

Terugkoppeling aanpassingen ontwerp PottebakkerstraatVan Liedekerkestraat en Aanpassingen aan ontwerp Pottebakkerstraat-zuid
pdf 62,2 KB en 1669 KB
28-03-2024

Uitnodiging laadstraat Contreie en Zwaaikom Eiland
pdf 76,9 kb
14-03-2024

Uitnodiging: 26 februari informatieavond inrichting Wilhelminakanaal Oost
pdf 102 kb
15 februari 2024

Uitnodiging woensdag 30 januari 2024, Informatiebijeenkomst Pottebakkerstraat-Van Liedekerkestraat.
pdf 68 kb
17 januari 2024

Start werkzaamheden 15 januari 2024, laatste deel Koningsdijk
pdf 62 kb
5 januari 2024

Ontwerp groenreconstructe Van Liedekerkestraat - Willemstraat, pdf-bestand 25 kb
Bijlage: Tekening Fase 1 Willem- Van Liedekerkestraat, pdf-bestand 190 kb
januari 2024

Graafwerkzaamheden op drie locaties in de Julianalaan en Prins Hendriklaan, pdf-bestand 62 kb
Bijlage: Tekening proefsleuven opzoeken kabels en leidingen, pdf-bestand 94 kb
20 december 2023

Graafwerkzaamheden op diverse locaties in de Pottenbakkerstraat, pdf-bestand 62 kb
Bijlage: Tekening proefsleuven opzoeken kabels en leidingen, pdf-bestand 94 kb
20 december 2023

Stand van zaken reconstructie Julianalaan (zuid), pdf-bestand 29 kb
De bijbehorende tekeningen vindt u op de pagina: Julianalaan zuid
19 december 2023

Uitvoering Willem van Oranjestraat start 18 december 2023
pdf-bestand 170 kb
12 december 2023

Ontwerp Willem van Oranjestraat vastgesteld. 
pdf-bestand 62 kb
12 oktober 2023

Bewonersbrief uitslag ontwerp Prins Clausstraat
pdf-bestand 127 KB 
21 september 2023

Aanbrengen tijdelijke markering op 8 augustus 2023 voor inritten van woningen aan de Wilhelminakanaal-Oost
pdf-bestand 93 kb
3 augustus 2023

Stand van zaken vervangen bomen en beplantingen Julianalaan-zuid
pdf-bestand, 26 kb
Julianalaan concept definitief ontwerp
pdf-bestand, 487 kb
29 juni 2023

ZLM Tour Oud-West 
pdf 257 kb
1 juni 2023

Uitnodiging om te stemmen voor het leukste ontwerp speelplek Laverie - Willem van Oranjestraat d.d. vrijdag 9 juni
pdf-bestand 98 kb
5 juni 2023

Uitnodiging informatieavond herinrichting Willem van Oranjestraat
pdf 66 kb
1 mei 2023