Actueel en verslagen

Verslagen

Bestuurlijk overleg VNO-NCW

Verslag 15 december 2022

Verslag 8 juni 2023
 

 

 

Links

Een aantal web-links naar (semi-)overheidsinstanties:

Infoplein Oosterhout

Ondernemersplein

Rewin

Op personeelsgebied is het voor ondernemers van belang om goed op de hoogte te blijven van onder andere sociale regelingen en andere mogelijkheden op gemeentelijk niveau.

De navolgende instanties kunnen u van informatie voorzien:

  • WSP Midzuid, uw vraagbaak voor personeelsdiensten. Werving van personeel met behulp van sterk kostenbesparende mogelijkheden!
  • Midzuid, centrum  voor arbeidsintegratie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • UWV centrum voor werk

Overige links

  • Amerstreek Business Plaza, platform voor alle ondernemers in de Amerstreek om zich te profileren.
  • Open Coffee Oosterhout (LinkedIn), ontmoet andere ondernemers en drink samen een bakje koffie (koffie voor eigen rekening). Wekelijks op vrijdagochtend gratis van 9.00 - 10.00 uur bij Mad hat, Nieuwstraat 22a in het centrum van Oosterhout.
  • De Zaak Vooruit  (met Link) https://www.zaakvooruit.nl/ Bedrijven vooruit helpen, dat is de belangrijkste doelstelling van de ZaakVooruit. Om dat voor elkaar te krijgen is de stichting ZaakVooruit opgericht. Met daarin gespecialiseerde partners op het terrein van innovatie, financiën, hrm, subsidies, accountancy, juridische zaken en marketingcommunicatie. Samen vormen zij de ZaakVooruit en bieden zij ondernemers in de regio de mogelijkheid om hun plannen een boost te geven.

  • Ondernemersklankbord, Stichting Ondernemersklankbord is een landelijk netwerk van oud-ondernemers met een ervaren kijk op zaken. Als netwerk staan zij – letterlijk en figuurlijk – dichtbij de ondernemers.
  • IMK, – Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf – is een private onderneming met een maatschappelijke missie.