Detailhandelsvisie en binnenstadsvisie definitief

De Oosterhoutse gemeenteraad gaat met een ruime meerderheid akkoord met de detailhandelsvisie en de binnenstadsvisie. Zowel de detailhandelsvisie als de binnenstadsvisie zijn daarom sinds gisteravond definitief vastgesteld. De gemeente gaat direct aan de slag met het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor beide visies.

De detailhandelsvisie bevat de kapstok voor de winkelstructuur, locatiekeuzes daarbinnen en handvatten voor beleid. Ook de gewenste boodschappenstructuur maakt onderdeel uit van de detailhandelsvisie. Volgens de binnenstadsvisie is het tijd om de leegstand in de binnenstad aan te pakken, door een compactere binnenstad te creƫren, met minder winkelvloeroppervlakte en kortere looproutes.

Hier kunt u de definitieve detailhandelsvisie en definitieve binnenstadsvisie inzien:
Detailhandelsvisie
Binnenstadsvisie

Uitvoeringsprogramma

Het college is verheugd dat beide visies nu definitief zijn vastgesteld. De raad geeft aan dat zij graag vaart ziet in de uitvoering. Wethouder Willemsen benadrukt dat er direct werk wordt gemaakt van de visies; "vandaag gaan we al in gesprek met betrokkenen over het uitvoeringsprogramma." De gemeente zal proactief met de benodigde partners in gesprek gaan en hen uitnodigen om gezamenlijk vorm te geven aan de ontwikkeling van de binnenstad. Wethouder Willemsen onderstreept dat samenwerking tussen betrokkenen van essentieel belang is voor een succesvolle uitvoering van de visies. Het is nu tijd om samen te werken aan een goed functionerende detailhandelsector gemeentebreed en de binnenstad van Oosterhout in het bijzonder. Het college geeft opnieuw aan dat de wijze waarop uiteindelijk concreet invulling gegeven gaat worden aan de visies, afhankelijk is van meerdere factoren, zoals de bereidheid van partijen om tot verkoop, aankoop en ontwikkeling over te gaan.

Toevoeging aan detailhandelsvisie

Twee voorstellen die de raad indiende voor de detailhandelsvisie, zijn aangenomen en zullen worden verwerkt in de detailhandelsvisie. Zo zal de winkelstrip aan de Tempelierstraat in Slotjes Midden onderdeel blijven uitmaken van de detailhandelsstructuur. Ook heeft de raad besloten een supermarkt op het voormalige Hamo terrein mogelijk te maken.